ismail eyyupoglu
ismail eyyupoglu
Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bahaeddin Şakir Bey'in bıraktığı vesikalara göre İttihat ve Terakki
B Şakir, E Aydoğan, İ Eyyupoğlu
Alternatif, 2004
172004
Mudanya mütarekesi
İ Eyyupoğlu
Atatürk Araştırma Merkezi, 2002
102002
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir ittihatçı: Kâzım Yurdalan (1881/2-1962)
İ Eyyupoğlu
Atatürk Üniversitesi, 2009
52009
KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞU VE PULUR KÖY ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİLERİNDEN MUAMMER GENÇ’İN ANILARI
İ EYYUPOGLU
Atatürk Dergisi 6 (1), 1-21, 2017
42017
BAYBURT JANDARMA TABUR KUMANDANLIĞI VE KOP DAĞI SAVUNMASI (MART-TEMMUZ 1916)/GENDERMERIE BATTALION COMMAND OF BAYBURT AND KOP MOUNTAIN DEFENCE (MARCH-JULY, 1916)
İ Eyyupoğlu
Atatürk Dergisi 5 (2), 1-13, 2016
12016
ERZURUM KONGRESİ VE MANDA MESELESİ
İ EYYÜPOĞLU
Atatürk Dergisi 2 (1), 0
1
AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET) İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ KARŞILIKLI BEKLENTİLERİN “HAZIRLIK DÖNEMİ” SÜRECİNDE TÜRK BASININA YANSIMASI
İ Eyyupoğlu
Atatürk Dergisi 8 (1), 37-52, 2019
2019
Elviye-i Selasede Türk İdari Teşkilatının Kurulması İçin Yapılan Çalışmalar ve Halk Oylaması 1918
İ Eyyupoğlu
TANZİMAT'TAN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KADAR OSMANLI DEVLETİ'NDE AZINLIK PROBLEMİ
İ EYYUPOĞLU
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 0
YUNANİSTAN’IN AVRUPA İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI’NA KABULÜ VE TÜRKİYE’NİN REDDİNİN BASINDAKİ YANSIMALARI (1959-1961)
İ EYYUPOĞLU
Atatürk Dergisi 6 (2), 19-39, 0
TARİHSEL SÜREÇTE ANKARA ANTLAŞMASI (12 EYLÜL 1963) VE TÜRK BASININA YANSIMASI
İ EYYUPOĞLU
Atatürk Dergisi 7 (2), 31-53, 0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ ERZURUM İL ÖRGÜTÜ'NÜN 1933 YILINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
İ EYYÜPOĞLU
Atatürk Dergisi 5 (1), 123-140, 0
ERZURUM DEVLET DEMİRYOLLARI MAHALLESİ PROJE YARIŞMASI (1945)
İ EYYUPOĞLU
Atatürk Dergisi 7 (1), 11-36, 0
KARS SAYLAVI MEHMET NAZİF SİREL'iN 1936'DA CHP ERZURUM İLBAYLIGI'NI TEFTİŞİ/THE INSPECTION OF THE PRESIDENCY OF PROVINCE OF REPUBLIC PUBLIC PARTY BY MEHMET NAZİF SİREL, THE …
İ EYYÜPOĞLU
Atatürk Dergisi 3 (3), 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14