Follow
ismail eyyupoglu
ismail eyyupoglu
Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bahaeddin Şakir Bey’in Bıraktığı Vesikalara Göre İttihat ve Terakki
E Aydoğan, İ Eyyüpoğlu
Alternatif Yayınları, Ankara, 2004
182004
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir ittihatçı: Kâzım Yurdalan (1881/2-1962)
İ Eyyupoğlu
Atatürk Üniversitesi, 2009
162009
Mudanya mütarekesi
İ Eyyupoğlu
Atatürk Araştırma Merkezi, 2002
162002
KÖY ENSTİTÜLERİNİN KURULUŞU VE PULUR KÖY ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİLERİNDEN MUAMMER GENÇ’İN ANILARI
İ EYYUPOGLU
Atatürk Dergisi 6 (1), 1-21, 2017
92017
91. YILINDA SARIKAMIŞ TAARRUZU
İ Eyyüpoğlu
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 12 (31), 93-103, 2010
92010
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hukuk Alanında Laikleşme Süreci
İ Eyyüpoğlu
Atatürk Üniversitesi AİİTAE, Atatürk Dergisi 3 (2), 205-227, 2002
62002
Bir Demokrasi Açılımı Halkçılık ve Mustafa Kemal Atatürk
İ Eyyüpoğlu
Atatürk Dergisi 3 (1), 265-288, 2000
52000
Elviye-i Selasede idari teşkilatlanma (1918-1921)
İ Eyyüpoğlu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2003
42003
Erzurum Kongresi ve Manda Meselesi
İ Eyyüpoğlu
Atatürk Dergisi 2 (1), 1997
21997
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde İpekli Dokuma Sanayi ve Gelişimi (1923-1938)
MG POLATOĞLU, İ EYYÜPOĞLU
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (Özel Sayı), 351-369, 2020
12020
Türk Basın Tarihinde Ayın Tarihi (Seçilmiş Haberler 1938-1950)
İ Eyyupoğlu
FENOMEN, 2020
12020
BAYBURT JANDARMA TABUR KUMANDANLIĞI VE KOP DAĞI SAVUNMASI (MART-TEMMUZ 1916)/GENDERMERIE BATTALION COMMAND OF BAYBURT AND KOP MOUNTAIN DEFENCE (MARCH-JULY, 1916)
İ Eyyupoğlu
Atatürk Dergisi 5 (2), 1-13, 2016
12016
“Halk Fırkası” nın Kuruluş Sürecinde Ulusal Basına Yansıyanlar (Aralık 1922-Şubat 1923)
D KOÇAK, İ EYYUPOĞLU
Atatürk Dergisi 11 (2), 65-73, 2022
2022
AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU (AET) İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ KARŞILIKLI BEKLENTİLERİN “HAZIRLIK DÖNEMİ” SÜRECİNDE TÜRK BASININA YANSIMASI
İ Eyyupoğlu
Atatürk Dergisi 8 (1), 37-52, 2019
2019
TARİHSEL SÜREÇTE ANKARA ANTLAŞMASI (12 EYLÜL 1963) VE TÜRK BASININA YANSIMASI
İ EYYUPOĞLU
Atatürk Dergisi 7 (2), 31-53, 2018
2018
ERZURUM DEVLET DEMİRYOLLARI MAHALLESİ PROJE YARIŞMASI (1945)
İ EYYUPOĞLU
Atatürk Dergisi 7 (1), 11-36, 2018
2018
YUNANİSTAN’IN AVRUPA İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI’NA KABULÜ VE TÜRKİYE’NİN REDDİNİN BASINDAKİ YANSIMALARI (1959-1961)
İ EYYUPOĞLU
Atatürk Dergisi 6 (2), 19-39, 2017
2017
BİR DEMOKRASİ AÇILIMI HALKÇILIK VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
İ EYYÜPOĞLU
Atatürk Dergisi 3 (1), 2010
2010
BİTLİS VİLAYETİ'NDE İDARİ TEŞKİLATIN KURULMASI İÇİN YAPILAN HAZIRLIKLAR (1918)
İ EYYÜPOĞLU
Atatürk Dergisi 5 (3), 95-114, 2010
2010
OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E HUKUK ALANINDA LÂİKLEŞME SÜRECİ
İ EYYÜPOĞLU
Atatürk Dergisi 3 (2), 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20