Takip et
Doç. Dr. Hüseyin Özçakmak
Doç. Dr. Hüseyin Özçakmak
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
mku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Dinleme Becerisinin Eğitimi Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
Y Doğan, H Özçakmak
Ana Dili Eğitimi Dergisi 2 (2), 90-99, 2014
872014
Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması
E Coşkun, H Özçakmak, A Balcı
Türkçenin Eğitimi Öğretimi Üzerine Çalışmalar, 204-212, 2012
632012
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Not Alarak Dinlemede Özetleme Stratejilerini Kullanma Becerileri
H Özçakmak
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
442015
TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER (2011-2015)
H ÖZÇAKMAK
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6 (3), 1607-1618, 2017
43*2017
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEDİĞİNİ ÖZETLEME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Y Doğan, H Özçakmak
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (28), 153-176, 2015
362015
Trends in writing education: An analysis of postgraduate theses written in Turkey
E Coşkun, A Balcı, H Özçakmak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 93, 1526-1530, 2013
362013
İlköğretim 6-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki yazma becerisi ile ilgili etkinliklerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
H Özçakmak
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal …, 2011
142011
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Assessment of Prospective Teachers’ Views on Teaching Practice Courses)..... Doi …
M Yilmaz, H Özçakmak
BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 4 (1), 127-136, 2015
13*2015
Türkçe Deyimlerde Dil Farkındalığı ve İşlevsel Dil Kullanımı
B Onan, H Özçakmak
Ana Dili Eğitimi Dergisi 2 (1), 1-22, 2014
102014
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Beklentileri
H Özçakmak, M Köroğlu
Ana Dili Eğitimi Dergisi 3 (4), 49-58, 2015
9*2015
İLKÖĞRETİM 6-8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ YAZMA ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
H Güfta, H Özçakmak
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (21), 125-144, 2013
92013
Trends in Reading Education: An Analysis of Postgraduate Theses Written in Turkey
A Balcı, E Coşkun, H Özçakmak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 93 (1), 1574-1579, 2013
82013
Impact of Note Taking during Reading and during Listening on Comprehension.
H Özçakmak
Educational Research and Reviews 14 (16), 580-589, 2019
72019
Yedi İklim Türkçe Setinde Arapça Kökenli Sözcüklerin Sıklığı
H Özçakmak, GY Tutku
Ana Dili Eğitimi Dergisi 7 (4), 996-1009, 2019
52019
Türkçe öğretmeni adaylarının dinlediğini özetleme konusunda yaşadıkları sorunlar
H Özçakmak
International Journal of Language Academy 2 (4), 487-503, 2014
52014
Arapça kökenli sözcüklerin Türkçe öğrenmeye etkisine dair öğrenci görüşleri
H Özçakmak
Turkish Studies - Language and Literature 14 (3), 1479-1495, 2019
42019
Evaluation of Turkish teacher candidates’ perception of note taking concept
zakmak Hseyin, S Okan
Educational Research and Reviews 14 (3), 78-86, 2019
32019
Okuma Eğitimi
H Özçakmak
İlk okuma yazma ve Türkçe öğretimi içinde, 121-141, 2018
32018
Türkçe öğretmeni adaylarının dilekçe yazma yeterliklerinin değerlendirilmesi
H Özçakmak
4rd International Eurasian Educational Research Congress Ejer Congress, 1857 …, 2017
32017
Tenvîr-i Efkâr ve Tefhîm-i İnsaniyyet Kitabının İncelenmesi
H Özçakmak
Tarih Okulu Dergisi 12 (38), 729-750, 2019
22019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20