Takip et
Hüseyin Özçakmak
Hüseyin Özçakmak
Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
mku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Dinleme Becerisinin Eğitimi Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi
Y Doğan, H Özçakmak
Ana Dili Eğitimi Dergisi 2 (2), 90-99, 2014
1222014
TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER (2011-2015)
H ÖZÇAKMAK
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6 (3), 1607-1618, 2017
692017
Türkçe eğitiminde eğilimler: 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması
E Coşkun, H Özçakmak, A Balcı
Türkçenin Eğitimi Öğretimi Üzerine Çalışmalar, 204-212, 2012
692012
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Not Alarak Dinlemede Özetleme Stratejilerini Kullanma Becerileri
H Özçakmak
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
592015
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEDİĞİNİ ÖZETLEME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Y Doğan, H Özçakmak
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (28), 153-176, 2014
522014
Trends in writing education: An analysis of postgraduate theses written in Turkey
E Coşkun, A Balcı, H Özçakmak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 93, 1526-1530, 2013
482013
Impact of Note Taking during Reading and during Listening on Comprehension.
H Özçakmak
Educational Research and Reviews 14 (16), 580-589, 2019
282019
The effect of metacognitive awareness on academic success
H Özçakmak, M Köroğlu, C Korkmaz, Y Bolat
African Educational Research Journal 9 (2), 434-448, 2021
26*2021
İlköğretim 6-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki yazma becerisi ile ilgili etkinliklerin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
H Özçakmak
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal …, 2011
172011
Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersleriyle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi
M Yilmaz, H Özçakmak
Bartın University Journal of Faculty of Education 4 (1), 127-136, 2015
162015
İLKÖĞRETİM 6-8. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ YAZMA ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
H Güfta, H Özçakmak
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (21), 125-144, 2013
14*2013
Arapça kökenli sözcüklerin Türkçe öğrenmeye etkisine dair öğrenci görüşleri
H Özçakmak
Turkish Studies - Language and Literature 14 (3), 1479-1495, 2019
132019
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Beklentileri
H Özçakmak, M Köroğlu
Ana Dili Eğitimi Dergisi 3 (4), 49-58, 2015
12*2015
Türkçe Deyimlerde Dil Farkındalığı ve İşlevsel Dil Kullanımı
B Onan, H Özçakmak
Ana Dili Eğitimi Dergisi 2 (1), 1-22, 2014
112014
Yedi İklim Türkçe setinde Arapça kökenli sözcüklerin sıklığı
H Özçakmak, GY Tutku
Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2019
102019
Trends in Reading Education: An Analysis of Postgraduate Theses Written in Turkey
A Balcı, E Coşkun, H Özçakmak
Procedia-Social and Behavioral Sciences 93 (1), 1574-1579, 2013
102013
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEDİĞİNİ ÖZETLEME KONUSUNDA YAŞADIKLARI SORUNLAR
H ÖZÇAKMAK
International Journal of Language Academy 2 (5), 487-503, 2014
9*2014
Evaluation of Turkish teacher candidates' perception of note taking concept
H Özçakmak, O Sarıgöz
Educational Research and Reviews 14 (3), 78-86, 2019
82019
EĞİTİM FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
H ÖZÇAKMAK, ÖF KADAN
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (39), 341-358, 2017
52017
Ma’lûmât-i İbtidâiyye ve Nesâyih-i Nâfia Kitabının Çeşitli Açılardan İncelenmesi
KZ Zorbaz, H Özçakmak
Tarih Okulu Dergisi 8 (21), 131-193, 2015
42015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20