bihterin dinckol
bihterin dinckol
Professor of Public Law, Marmara University
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Genel kamu hukuku
M Akad, BV Dinçkol
Der Yayınevi, 2011
1462011
Genel kamu hukuku
M Akad, BV Dinçkol
Der Yayınevi, 2011
1352011
Kadın-erkek eşitliği için pozitif ayrımcılık
B Dinçkol
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2005
462005
Yönetilenlerin “Öz” yönetimi-kamuoyu
B Dinçkol
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2006
242006
Genel Kamu Hukuku, 13
M Akad, BV Dinçkol, N Bulut
Basım, Der Yayınları, İstanbul, 2017
232017
Anayasası çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi kararlarında laiklik
B Dinçkol
Kazancı Yayınları, İstanbul, 1982
211982
Türkiye'de anayasal düzen ve laiklik
B Dinçkol
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2002
102002
Çoğunluk tiranisine karşı bir çözüm yolu: Tocqueville'in siyasal kuramı
B Dinçkol
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2004
92004
Atina Demokrasisinden Roma Cumhuriyetine-" Demos" tan" Populus Romanus" a
B Dinçkol
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 23 (3), 751-765, 2017
62017
1924 Anayasası Döneminde Yurttaşlık Anlayışı
BV Dinçkol, I Alper
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 21 (1), 13-43, 2015
62015
Bihterin: Genel Kamu Hukuku
MD AKAD
Der Yayınları, Ġstanbul, 2000
62000
Anayasas çerçevesinde ve Anayasa Mahkemesi Kararlarnda Lâiklik
B Dinçkol
Istanbul: Kazanci Kitap Ticaret, 1992
51992
Siyasal Yaşamda Türk Kadını
B Dinçkol
Argumentum, 3-4, 0
5
Kadının İnsan Hakları
BV Dinçkol
İnsan Hakları Hukuku ve Kadın, Dinçkol, Bihterin Vural (der.), İstanbul …, 2003
42003
İnsan Hakları Hukuku ve Kadın
BV Dinçkol
İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2003
42003
Atatürk ilkeleri ve devrimi
BV Dinçkol, P Somer
Der Yayınları, 2006
32006
Bihterin Vural Dinçkol
M AKAD
Genel Kamu Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 2002
32002
1924 Anayasası Döneminde Siyasal Muhalafet
B Dinçkol
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 21 (2), 339-354, 2015
22015
Çoğulcu Demokrasilerde Siyasal Partiler ve Kanaatler
B Vural Dinçkol
Adnan Küçük ve diğerleri (der.) 21, 387-400, 2005
22005
Devlet-Aile
B Dinçkol
MÜHA, C 9, 1-3, 1995
21995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20