Follow
Ummugulsum Aysan
Ummugulsum Aysan
University of Health Sciences
Verified email at sbu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of employment status on life satisfaction in Europe
MF Aysan, U Aysan
Empirical Studies on Economics of Innovation, Public Economics and …, 2017
212017
The effects of the metacognitive cue of fluency on evaluations about taste perception
A Mantonakis, B Galiffi, U Aysan, R Beckett
Psychology 4 (03), 318, 2013
192013
Who cares?: Elderly care in Turkey
MF Aysan, U Aysan
Economia & lavoro 50 (3), 33-46, 2016
112016
Avrupa refah rejimleri ve Türkiye’de öznel iyi oluş
Ü Aysan
İstanbul University Journal of Sociology 39 (1), 197-214, 2019
102019
Türkiye’de sosyodemografik ve sosyokültürel göstergelere göre dindarlık seviyeleri
Z Nişancı, Ü Aysan
İstanbul University Journal of Sociology 39 (2), 303-328, 2019
92019
TÜRKİYE’DE YAŞLILARIN YAŞAM MEMNUNİYETİ VE REFAH ALGILARI
Ü AYSAN, DRS ÖZDEMİR
5*2017
YAŞLI PERSPEKTİFİYLE YERİNDE VE BAŞARILI YAŞLANMA
E AKBAYRAK, Ü AYSAN
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 22 (55), 399-427, 2022
42022
Institutions and individuals: Social policies in contemporary Turkey
MF Aysan, U Aysan
Social policy in the Islamic world, 137-157, 2021
42021
Sosyal Politikaların Mutluluk Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
T Gezer, Ü AYSAN
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 30 (1), 179-196, 2023
12023
Covid-19 Salgınının Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin İstihdam ve Çalışma Koşullarına Etkisi
FZ İNCİLİ, Ü AYSAN
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (1), 209-223, 2023
12023
HİÇ BİTMEYEN MESAİ: COVİD-19 PANDEMİSİNDE ANNE AKADEMİSYENLERİN İŞ YAŞAM DENGESİ
Ü Aysan
Pandemi ve Kadın, 103, 2022
12022
The Welfare States and Happiness Inequalities in Europe
Ü AYSAN
Journal of Social Policy Conferences, 2021
12021
Socio-demographic and socio-cultural predictors of religiosity in Turkey
N Zübeyir
İstanbul University Journal of Sociology 39 (2), 303-328, 2019
12019
Sürdürülebilirlik anlatıları: Örgütler arası projelere sosyal yapılandırmacı bir bakış
A Manisalıgil, Ü Aysan
İstanbul İktisat Dergisi 72 (2), 1001-1024, 2022
2022
Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Ruh Sağlığı Problemi Olan Bireylere Yönelik İnanç ve Tutumlarına Eğitimin Etkisi
Ü AYSAN, Z KÖKEL
2022
SOSYAL HİZMET ÖĞRENCİLERİNİN RUH SAĞLIĞI PROBLEMİ OLAN BİREYLERE YÖNELİK İNANÇ VE TUTUMLARINA EĞİTİMİN ETKİSİ
Ü Aysan, Z KÖKEL
Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi 4 (3), 153-163, 2022
2022
Sustainability Narratives: A Social Constructivist Perspective on Interorganizational Projects
M Alperen
Istanbul Journal of Economics 72 (2), 1001-1024, 2022
2022
The Effects of the Metacognitive Cue of Fluency on Evaluations about Taste Perception
B Galiffi, Ü AYSAN, R Becket, A Mantonakis
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18