Takip et
Rıdvan Doğan
Rıdvan Doğan
uskudar.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of problematic internet use on the sleep quality of medical students
A Demirci, R Doğan, YC Matrak, E Kuruoğlu, V Mevsim
Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 9 (4), 143-149, 2015
212015
Tıp öğrencilerinde sorunlu internet kullanımının uyku kalitesine etkisi
A Demirci, R Doğan, YC Matrak, E Kuruoğlu, V Mevsim
Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 9 (4), 143-149, 2015
52015
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Temel İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
M Akgün, N SEKERCİ, H Demirdağ, R Doğan
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (3), 30-38, 2023
12023
Aile Hekimliği Uygulama Alanında Hemşirenin Rolü: Mevcut Durum Analizi ve İyileştirme Önerileri
R DOĞAN, K GÜR
Turkiye Klinikleri Family Medicine-Special Topics 14 (1), 4-7, 2023
12023
Attitude Towards COVID-19 Vaccine and Affecting Factors in Adults from Turkey
M Colak, R DOĞAN, E ERDENİZ, EH Kozan, M İLHAN, H Colak
Journal of Basic and Clinical Health Sciences 6 (2), 539-549, 2022
12022
Building a strong front against the Covid-19 pandemic: Family health nursing
R Doğan, K Gür, S Erol
Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 15 (4), 651-654, 2021
12021
Evde Bakım Biriminden Hizmet Alan Hastaların Yakınlarında Ruhsal Sağlık Durumunun ve Bakım Yükünün İncelenmesi
R Doğan, N Onan
Kafkas Journal of Medical Sciences 11 (1), 31-39, 2021
12021
İlköğretim Çağındaki Çocukların Aile Beslenme ve Fizik Aktivite Çevresinin İncelenmesi.
E EKİCİ, H İKİIŞIK, R DOĞAN
Journal of National Education 52 (239), 2023
2023
Determination of COVID-19 Fear and Healthy Lifestyle Behaviors in Faculty of Health Sciences Students: A Cross-Sectional
R Doğan, EE Güreş, EHK Çıkırıkçı, M İlhan, H Çolak, M Çolak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 8 (1), 7-14, 2023
2023
Hemşirelik Öğrencilerinin, Eleştirel Düşünme Becerilerinin Karar Verme, Empatik Eğilim ve Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
BB ÇALIŞKAN, R DOĞAN
Journal of Medical Sciences 3 (2), 116-122, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–10