Follow
Meltem Kayıran
Meltem Kayıran
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Verified email at politics.ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de kamu harcamaları ve gelirleri: Nedensellik ilişkisi üzerine bir araştırma
A Akçağlayan, M Kayıran
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 5 (2), 129-146, 2010
692010
TÜRKİYE VARLIK FONU’NUN KURULUŞ AMAÇLARI VE YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
M Kayıran
Eğitim Bilim Toplum 14 (56), 55-90, 2016
542016
Kamu malları: piyasa başarısızlığı mı teorilerin başarısızlığı mı?
M Kayıran
322013
Büyüme ve insani gelişme arasındaki bağlantılar uluslar arası amprik bir çalışma
MK Dikmen
Iktisat Isletme ve Finans 19 (222), 39-54, 2004
72004
Kalkınma Paradigmasındaki Dönüşümün Temelleri Üzerine
M Kayıran
İktisat Dergisi, 53-65, 2016
42016
Kamu Maliyesi
M Kayıran
Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü, Eleştirel Bir Giriş, 651-658, 2008
42008
Üniversitelerin neoliberal dönüşümü: Türkiye örneği
AY ÇOBANOĞULLARI, MTD KAYIRAN
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Ekonomisi Anabilim Dalı, 2015
12015
KAMU MALLARI: PİYASA BAŞARISIZLIĞI MI TEORİLERİN BAŞARISIZLIĞI MI?
M Kayıran
Ankara University SBF Journal/Ankara Universitesi SBF Dergisi 68 (4), 2013
2013
BÖLGESEL ve KIRSAL KALKINMADA KİT’LERİN ROLÜ: ET ve BALIK KURUMU ÖRNEĞİ
M Kayıran, Nİ Ertuğrul
TEBLiGLER KiTABI, 239, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9