Prof. Dr. Saim Kılıç
Prof. Dr. Saim Kılıç
Altınbaş Üniversitesi
altinbas.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Internal determinants of profitability in Turkish banking sector
A Alp, U Ban, K Demirgunes, S Kilic
ISE Review 12 (46), 1-14, 2010
63*2010
Türkiye'deki yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesi
S Kılıç
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 2002
552002
Kurumsal yönetim nasıl yönetilmeli
A Alp, S Kılıç
İstanbul: Doğan Kitap, 2014
472014
Nakit Temettü Bilgisinin Hisse Senedi Getirisi Üzerinde Önemli Bir Etkisi Olup Olmadiğinin imkb’de Test Edilmesi
B Günalp, E KADIOĞLU, S Kiliç
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (2 …, 2010
372010
İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine Dâhil Olan Şirketlerin Getiri Performanslarinin Ölçülmesi
S Kilic
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 48 (552), 2011
302011
Closing price manipulation in Borsa Istanbul and the impact of call auction sessions
E Kadıoğlu, G Küçükkocaoğlu, S Kılıç
Borsa Istanbul Review 15 (3), 213-221, 2015
172015
The Effects of free float ratios on market performance: an empirical study on the Istanbul Stock Exchange
F Bostanci, S Kilic
The ISE Review 12 (45), 1301-1604, 2010
162010
Testing the relationship between free cash flow and company performance in Borsa Istanbul
E Kadioglu, S Kilic, EA Yilmaz
International Business Research 10 (5), 148-158, 2017
132017
Sermaye piyasası düzenlemelerinde fayda-maliyet analizleri: teoriler, araçlar ve Türkiye üzerine ampirik bir çalışma
S Kılıç
72015
Determinants of price volatility of futures contracts: Evidence from an emerging market
E Kadioglu, S Kilic, N Ocal
Journal of Applied Finance & Banking 6 (2), 103-115, 2021
62021
The Announcement Effect of Cash Dividend on Share Prices and the Tax Clientele Effect: Evidence from Turkish Capital Markets
B Gunalp, E Kadioglu, S Kilic
Euro Conference, 2011
62011
Şirketlerde halka açık oranının piyasa performansına etkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası üzerine ampirik bir çalışma
F BOSTANCI, S KILIÇ
İ MKB Dergisi 12 (45), 1-27, 2010
52010
Halka Açık Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma, Şeffaflık Ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Açısından Mevzuata Uyum Kapasitelerinin Geliştirilmesi
S Kılıç
Active Bankacılık Ve Finans Dergisi, 1-8, 2008
52008
Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması: Güvence Fonları
S KILIÇ
Baskı, SPK Yayın, 1997
51997
Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması: Güvence Fonları
S Kılıç
Sermaye Piyasası Kurulu, 1997
41997
Yabancı yatırımcı sahipliği oranındaki değişimin getiri, volatilite ve likidite üzerindeki etkisi: BIST GYO sektörü için panel veri analizi
S Kilic, IU Delikanli, A Alp
Business and Economics Research Journal 11 (2), 397-411, 2020
3*2020
Attending General Meetings of Listed Companies and Exercising Voting Rights: Practice, Problems Encountered and Suggested Solutions Following the Removal of Share Blockage
S Kilic, ALP Ali, IU DELIKANLI
Journal of BRSA Banking and Financial Markets 8 (2), 75-98, 2014
3*2014
Factors influencing SMEs’ capital structure: a comparative analysis from Turkey
İ Delikanlı, S Kılıç
Small Enterprise Research 28 (1), 57-74, 2021
22021
Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin özel durum açıklamalarının pay senedi fiyatları üzerindeki etkisi: Borsa İstanbul örneği
S Kılıç
22019
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Vergi Dairelerine Sundukları Mali Tabloların Açıklanması Piyasada Yanıltıcı Etki mi Yaratıyor?
S Kılıç
Aurum Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 69-79, 2019
2*2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20