Takip et
Prof. Dr. Saim Kılıç
Prof. Dr. Saim Kılıç
Altınbaş Üniversitesi
altinbas.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kurumsal yönetim nasıl yönetilmeli
A Alp, S Kılıç
İstanbul: Doğan Kitap, 2014
1272014
Internal determinants of profitability in Turkish banking sector
A Alp, U Ban, K Demirgunes, S Kilic
ISE Review 12 (46), 1-14, 2010
99*2010
Türkiyedeki yatırım fonlarının performanslarının değerlendirilmesi
S Kiliç
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
912002
Nakit Temettü Bilgisinin Hisse Senedi Getirisi Üzerinde Önemli Bir Etkisi Olup Olmadiğinin imkb’de Test Edilmesi
B Günalp, E Kadıoğlu, S Kılıç
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 28 (2 …, 2010
542010
The Effects of free float ratios on market performance: an empirical study on the Istanbul Stock Exchange
F Bostanci, S Kilic
The ISE Review 12 (45), 1-25, 2010
43*2010
İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine Dâhil Olan Şirketlerin Getiri Performanslarinin Ölçülmesi
S Kilic
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 48 (552), 2011
382011
Testing the relationship between free cash flow and company performance in Borsa Istanbul
E Kadioglu, S Kilic, EA Yilmaz
International Business Research 10 (5), 148-158, 2017
342017
Türkiye’nin önemli elma bölgelerinde bulunan Phytoseiidae (Acarina) türlerinin tespiti, bunlardan Tetranychus viennensis Zacher (Acarina: Tetranychidae) ile ilişkileri …
Z Düzgüneş, S Kılıç
Doğa Bilim Dergisi 8, 193-205, 1983
331983
Determination of Phytoseiidae species in important apple growing areas of Turkey and studies on the effectiveness of the most important of them on Tetranychus viennensis Zacher
Z Düzgüneş, S Kılıç
Doğa 7, 193-205, 1983
301983
Closing price manipulation in Borsa Istanbul and the impact of call auction sessions
E Kadıoğlu, G Küçükkocaoğlu, S Kılıç
Borsa Istanbul Review 15 (3), 213-221, 2015
232015
Factors influencing SMEs’ capital structure: a comparative analysis from Turkey
İ Delikanlı, S Kılıç
Small Enterprise Research 28 (1), 57-74, 2021
162021
Ölçümlerin uyumluluğu ve tıptaki uygulamaları
S Kılıç
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2009
152009
Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması: Güvence Fonları
S Kılıç
Sermaye Piyasası Kurulu, 1997
151997
The Announcement Effect of Cash Dividend on Share Prices and the Tax Clientele Effect: Evidence from Turkish Capital Markets
B Gunalp, E Kadioglu, S Killc
Euro Conference 2011: Crises and Recovery in Emerging Markets, 2011
112011
Halka Açık Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma, Şeffaflık ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Açısından Mevzuata Uyum Kapasitelerinin Geliştirilmesi
S Kılıç
Active Bankacılık Ve Finans Dergisi, 1-8, 2008
92008
Sermaye piyasasında güvence fonları
S KILIÇ
Active Bankacılık ve Finans Dergisi 1 (4), 1997
91997
Yabancı yatırımcı sahipliği oranındaki değişimin getiri, volatilite ve likidite üzerindeki etkisi: BIST GYO sektörü için panel veri analizi
S Kilic, IU Delikanli, A Alp
Business and Economics Research Journal 11 (2), 397-411, 2020
8*2020
Determinants of price volatility of futures contracts: Evidence from an emerging market
E Kadioglu, S Kilic, N Ocal
Journal of Applied Finance & Banking 6 (2), 103-115, 2016
82016
Sermaye piyasası düzenlemelerinde fayda-maliyet analizleri: Teoriler, araçlar ve Türkiye üzerine ampirik bir çalışma
S Kiliç
İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2008
82008
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Vergi Dairelerine Sundukları Mali Tabloların Açıklanması Piyasada Yanıltıcı Etki mi Yaratıyor?
S Kılıç
Aurum Sosyal Bilimler Dergisi 4 (1), 69-79, 2019
5*2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20