Bülent Okan Miçooğulları
Title
Cited by
Cited by
Year
Genç yetişkin bireylerin egzersiz öz yeterlik ve egzersize bakış açılarının cinsiyet ve egzersiz davranışı değişim basamaklarına göre incelenmesi
BO MİÇOOĞULLARI, C CENGİZ, FH AŞÇI, S KİRAZCI
Spor Bilimleri Dergisi 21 (2), 49-59, 2010
122010
Effects of Internal, External and Preference of Attentional Focus Feedback Instructions on Learning Soccer “Head Kick”/Efekti unutrašnjeg, spoljašnjeg i prioritetnog fokusa …
BO Miçooğulları, S Kirazcı, ÖS Altunsöz
Montenegrin journal of sports science and medicine 1 (1), 21, 2012
112012
Reliability and validity of the Turkish language version of the Test of Performance Strategies
BO Miçooğulları
Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine 6 (1), 73, 2017
92017
Hatay ili amatör basketbol kulüplerindeki sporcuların beslenme bilgi ve alışkanlıkları
Y Yıldırım, BO Miçooğulları, İ Yıldırım, FN Şahin
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 7 (4), 12-22, 2005
92005
Evaluation of a Psychological Skill Training Program on Mental Toughness and Psychological Wellbeing for Professional Soccer Players
BO Miçooğulları, R Ekmekçi
Universal Journal of Education Research 5 (12), 2312-2319, 2017
82017
Effects of 6 Weeks Psychological Skill Training on Team Cohesion, Self-confidence & Anxiety: A Case of Youth Basketball Players
BO Miçooğullari, S Kirazci
Universal Journal of Educational Research 4 (12), 2761-2768, 2016
82016
Sports tourism in Turkey
E Zorba, BO Micoogullari, E Zorba, A Tekin
Journal of Sport & Tourism 9 (4), 325-329, 2004
72004
Examination and comparison of psychological characteristics of American football players and handball players
R Ekmekçi, BO Miçooğulları
Horizon Research Publishing, 2018
62018
Evaluation of Sport Mental Toughness and Psychological Wellbeing in Undergraduate Student Athletes
BO Micoogullari, U Odek, O Beyaz
Educational Research and Reviews 12 ((8)), 483-487, 2017
62017
Sporda kendine güven kaynakları ölçeğinin Türk popülâsyonuna uyarlanması
BO MİÇOOĞULLARI, S KİRAZCI
Spor Bilimleri Dergisi 21 (4), 154-163, 2010
62010
Özel yetenek ve ÖSS sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının sürekli öfke-öfke tarz özelliklerinin karşılaştırılması
BO Miçooğulları
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, TC Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal …, 2007
62007
Türkiye İçin Spor Turizm Stratejisinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi
BO MİÇOOĞULLARI
Yüksek Lisans Tezi, Muğla: Muğla Üniversitesi, 2004
32004
The Sports mental toughness questionnaire (SMTQ): A psychometric evaluation of the Turkish version
BO Miçooğulları
Studia Sportiva 11 (2), 90-100, 2017
22017
Comparative Study of Sport Mental Toughness between Soccer Officials.
BO Miçoogullari, H Gümüsdag, U Ödek, Ö Beyaz
Universal Journal of Educational Research 5 (11), 1970-1976, 2017
22017
Evaluation of psychological performance strategies of volleyball players
AÖ Feralan, S İbiş, BO Miçooğulları
Journal of Human Sciences 17 (3), 812-821, 2020
2020
Kendini Fiziksel Tanımlama Envanteri Kısa Formunun Ergenlerde Geçerlilik ve Güvenirliliği.
O URFA, G YILDIZER, FH AŞÇI, E ÇAĞLAR, BO MİÇOOĞULLARI
Turkiye Klinikleri Spor Bilimleri 11 (3), 2019
2019
Adaptation study of the problem solving inventory on the Turkish athlete population
BO Micoogullari, R Ekmekci
Montenegrin Sports Academy, 2018
2018
Öfke Kontrolü (Anger Management)
BO Miçooğulları
2017
Psychological skills development and maintenance in professional soccer players: An experimental design with follow up measures
BO Miçooğulları
Educational Research and Reviews 11 (12), 1138-1148, 2016
2016
GENÇ YETİŞKİN BİREYLERİN EGZERSİZ ÖZ YETERLİK VE EGZERSİZE BAKIŞ AÇILARININ CİNSİYET VE EGZERSİZ DAVRANIŞI DEĞİŞİM BASAMAKLARINA GÖRE İNCELENMESİ.
BO MİÇOOĞULLARI, C CENGİZ, FH AŞÇI, S KİRAZCI
Spor Bilimleri Dergisi; Cilt 21, Sayı 2; 49-59, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20