DİLEK (ŞEN) BEYAZLI
DİLEK (ŞEN) BEYAZLI
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, KTÜ
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kentsel alanların planlanması ve tasarımı
Ş Aydemir, SE Aydemir, N Ökten, AM Öksüz, C Sancar, M Özyaba
Akademi Kitabevi, Trabzon, 2004
872004
User evaluation of the urban park design implementation with participatory approach process
SÖ Turan, M Pulatkan, D Beyazlı, BS Özen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 216, 306-315, 2016
332016
Kentlilik bilinci ve mekân: Trabzon kenti örneği
DȘEN BEYAZLI, Ș AYDEMİR
132008
Rural typology with and inductive approach
D Beyazli, S Aydemir, AM Öksüz, S Özlü
International Journal of Environmental Research 11 (2), 225-241, 2017
52017
Data Set for the Determination of Regional Development Level: Criticism and Recommendations
S Dedeoğlu Özkan, D Beyazlı
4*2018
Does Urban Consciousness Help Understand The Citizens' Role in Planning?
D Beyazli, Ş Aydemir
European Planning Studies 19 (5), 839-860, 2011
42011
Türkiye’de İmar Kurumu,“
SE AYDEMİR, C Sancar, DŞ Beyazlı
Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı” Kitabında,(Ş. Aydemir, SE Aydemir …, 1999
41999
Planning and design of urban areas
S Aydemir, SE Aydemir, DŞ Beyazlı, N Ökten, AM Öksüz, C Sancar, ...
Chapter 12, 284-337, 2004
32004
A Rural Settlement Action Plan Design Process: The Case of Trabzon/Salacik Village
S Özlü, D Beyazlı
2*2016
Policies on population, development and pollution of the Black Sea basin
DS Beyazli, ZY Bayram, S Aydemir
Scientific Research and Essays 5 (12), 1418-1427, 2013
22013
Landfilling with mixed wastes: Environmental effects of wastes and their management in the eastern Black Sea region of Turkey
D Beyazli, Ş Aydemir
Indoor and Built Environment 17 (2), 92-102, 2008
22008
Stratejik Planlama Yaklaşımı ile Trabzon Havalimanı Revizyon Master Planlaması
D Beyazlı, E Türk, SÖ Turan, S Aydemir, Ş Aydemir
Planlama 24 (2), 85-94, 2014
12014
Studio Culture in Planning and Design Education: The Case of Turkey
SD ÖZKAN, S ÖZLÜ, D BEYAZLI
Online Journal of Art and Design 9 (3), 2021
2021
Causes of residential mobility and Turkey practice
S Özlü, D Beyazli
TeMA-Journal of Land Use, Mobility and Environment 13 (3), 353-374, 2020
2020
Location Selection of Private Education Institutions: Trabzon City Sample
D Beyazlı, D Sağlam
Kastamonu Education Journal 26 (5), 1147-1460, 2018
2018
Data Set for the Determination of Regional Development Level: Criticism and Recommendations
SD Ozkan, D Beyazli
PLANLAMA-PLANNING 28 (1), 22-39, 2018
2018
Rural typology with and inductive approach
D Beyazlı, S Aydemır, A Öksüz, S Özlü
2017
Current Researches in Geography
H Arslan, MA Icbay, K Stoychev, DP Huvitus
E-BWN, 2017
2017
A learning process from urban and environmental planning education
Ş Bülbül, D Beyazlı
2014
DOKAP Bölgesel Gelişme Stratejileri
Y Aydın, Ş Aydemir, D Şen, A Öksüz
9. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bildiriler Kitabı, 41-50, 2000
2000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20