Follow
Engin Meydan
Engin Meydan
https://avesis.comu.edu.tr/enginmeydan
Verified email at comu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Benign preparation of metal–organic frameworks of trimesic acid and Cu, Co or Ni for potential sensor applications
K Sel, S Demirci, E Meydan, S Yildiz, OF Ozturk, H Al-Lohedan, N Sahiner
Journal of Electronic Materials 44, 136-143, 2015
642015
Boron compounds with magnetic properties and their application areas in industry
E MEYDAN
Journal of scientific perspectives 3 (1), 11-20, 2019
102019
Boron-containing magnetic nanoparticles from Co, Ni, and Fe chloride salts and their catalytic performances on 4-nitrophenol reduction
E Meydan, S Demirci, N Aktas, N Sahiner, OF Ozturk
Inorganic Chemistry Communications 116, 107930, 2020
82020
Catalytic performance of boron-containing magnetic metal nanoparticles in methylene blue degradation reaction and mixture with other pollutants
E Meydan, S Demirci, N Aktas, N Sahiner, OF Ozturk
Inorganic Chemistry Communications 126, 108474, 2021
52021
Dijital hikâyenin eğitime katkısına dair öğrenci görüşleri
M ÖZDEN, E MEYDAN
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 122-131, 2021
42021
Türkiye'de Kimya Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar
E MEYDAN
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27), 538-546, 2019
42019
Synthesis, characterization, magnetic properties and catalytic performance of iron orthoborate
E Meydan, ÖF Öztürk
Asian Journal of Chemistry 28 (6), 1325, 2016
42016
Investigating Secondary School Students' Motivation for Chemistry Class in Terms of Various Variables.
E Meydan
International Journal of Progressive Education 17 (1), 498-512, 2021
22021
Ortaöğretim Öğrencilerine Göre Kimya Dersi
E Meydan
Turkish Studies 15, 5, 2020
12020
Students' Metaphors on Formation of Molecules from Atoms.
E Meydan
Educational Policy Analysis and Strategic Research 15 (3), 482-501, 2020
12020
Manyetik özelliğe sahip bor bileşikleri ve bunlarınkatalitik uygulamaları
E Meydan
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018
12018
Kimya okuryazarlığı ölçeği: ölçek geliştirme çalışması
E MEYDAN
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 224-240, 2022
2022
Science Learning Skills of Science and Mathematics Education Students.
E Meydan
International Journal of Curriculum and Instruction 14 (3), 2490-2504, 2022
2022
OKURYAZARLIK KAVRAMININ DEĞIŞIMI VE OKURYAZARLIK TÜRLERI
M ENGİN
2021
Öğrencilerin Dijital Kavramı ve Dijital Ortamlarda Kimya Öğretimi İle İlgili Görüşleri
M ENGİN
International Journal of Innovative Approaches in Education 5 (1), 124-138, 2021
2021
Orta Öğretim Fen Lisesi Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Durumları.
E Meydan
Akdeniz Egitim Arastirmalari Dergisi 14 (34), 2020
2020
Kimya Öğretiminde Polimerler ve Biyopolimerler
2020
Öğrencilerin Periyodik Cetvel ile İlgili Geliştirdikleri Metaforlar
M ENGİN
Tarih Okulu Dergisi 13 (48), 3160-3174, 2020
2020
Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Nanoteknoloji Kavramı İle İlgili Geliştirdikleri Metaforlar
E MEYDAN, M ÖZDEN, S ARCAGÖK
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (25), 361-377, 2018
2018
Demir ortoboratın sentezi ve karakterizasyonu
E Meydan
Fen Bilimleri Enstitüsü, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20