Kezban Tepeli
Kezban Tepeli
Çocuk Gelişimi, Selçuk Üniversitesi
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
4-5 yaş çocuklarında sosyal ilişkiler ve işbirliği davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
N Koçak, K Tepeli
Marmara Üniversitesi. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. Bildiri …, 2004
492004
4-5 yaş çocuklarında sosyal ilişkiler ve işbirliği davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
N Koçak, K Tepeli
Marmara Üniversitesi. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi. Bildiri …, 2004
492004
Okul öncesi eğitim öğretmeni ve öğretmen adaylarının iletişim ve sosyal becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
K Tepeli, ARI Ramazan
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 385-394, 2011
352011
Büyük kas becerilerini ölçme testi (bükböt)'nin Türkiye standardizasyonu
K Tepeli
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
232007
60-72 Aylık çocukların sosyal problem çözme becerilerinin duyguları anlama becerileri açısından incelenmesi
E Yılmaz, K Tepeli
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 17 (2), 117-130, 2013
212013
Bebeklik döneminde gelişim, Yıldırım ve Öz (Ed.), Tüm yönleriyle özel bebekler&çocukların gelişimi ve etkinlik örnekleri. Ankara: Eğiten Kitap
K Tepeli
Özel Gereksinimli Çocukların Gelişimlerini Destekleyici Etkinlikler 275, 2013
142013
Üç farklı programa göre eğitim alan okul öncesi çocukların sosyal kural algılarının incelenmesi
K Tepeli, E Yilmaz
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 197-207, 2012
142012
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Saldırgan Davranışlarla Baş Etme Stratejilerinin İncelenmesi.
S ÖNGÖREN ÖZDEMİR, K TEPELİ
Journal of Kirsehir Education Faculty 17 (2), 2016
112016
Social Problem-Solving Skills of Children in Terms of Maternal Acceptance-Rejection Levels.
K Tepeli, E Yilmaz
Online Submission 3 (8), 581-592, 2013
112013
Farklı bilişsel tempoya sahip 5-6 yaş grubu çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin incelenmesi
S Er
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
102012
Fiziksel gelişim
K Tepeli
Pegem Atıf İndeksi, 54-87, 2017
92017
The relationship between gross motor skills and visual perception of preschoolers
K Tepeli
Turkish Journal of Sport and Exercise 15 (1), 43-53, 2013
92013
ÇOCUKLARIN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARINA KARŞI ANNELERİN KULLANDIKLARI İLETİLERİN NİTELİKSEL ANALİZİ
K Tepeli
Humanities Sciences 8 (1), 138-158, 2012
92012
Okul öncesi çocuklarda görülen fiziksel ve ilişkisel saldırganlık davranışlarının incelenmesi
S Özdemir, K Tepeli
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 6 (18), 229-245, 2015
82015
Anne-Baba Eğitim Düzeyinin İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Duyguları İfade Etme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
Ü Kale, A Çağdaş, K Tepeli
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2 (2), 254-262, 2013
82013
Motor (hareket) gelişim
K Tepeli
Pegem Atıf İndeksi, 90-121, 2017
72017
60-72 aylık çocukların akranlarına karşı gösterdikleri duygusal ve davranışsal tepkilerinin duyguları anlama becerileri açısından incelenmesi
Y KUYUCU
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 91-100, 2013
72013
60-72 Aylik Çocuklarin Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Duygulari Anlama Becerileri Açisindan Incelenmesi
E YILMAZ, K TEPELİ
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 172 (172), 117-130, 2013
72013
Predictors of auditory reasoning and processing skills in preschool children
K Tepeli
International Journal of Arts & Sciences 5 (3), 407, 2012
72012
4-5 Yaş Çocuklarının Sosyal İlişkiler İşbirliği Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 1
N Koçak, K Tepeli
Uluslar Arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2006
72006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20