Follow
Şengül PALA
Şengül PALA
Research Assistant
Verified email at kku.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A study of mathematical content provided in illustrated children’s books
MMY Genc, AA Cosgun, S Pala
Eurasian Journal of Educational Research 17 (69), 159-175, 2017
272017
Opinions Related to Play Concept of Children in Early Childhood= Erken çocukluk dönemindeki çocuklarin oyun kavramina yönelik görüsleri.
A Yilmaz, S Pala
Pegem Journal of Education and Instruction 9 (3), 945-978, 2019
72019
Sports in Children's Picture Books.
A Yilmaz, S Pala
Universal Journal of Educational Research 7 (3), 824-838, 2019
72019
Sports environment perceptions of preschool children.
A YILMAZ, OK ESENTÜRK, S PALA, EL İLHAN
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2017
72017
Resimli çocuk kitaplarında yer alan mizahi unsurların incelenmesi
Ş Pala, M Gönen
Social Sciences Studies Journal 4 (18), 1784-1802, 2018
62018
Resimli çocuk kitaplarında yeralan mizahi unsurların incelenmesi
Ş Akinci
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
62015
Annelerin duygu sosyalleştirme davranışları ile çocukların duyguları anlama becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ş Pala, T Güler Yıldız
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
32020
Erken çocukluk müdahale programlarının ailelerin ve çocukların üzerindeki sosyal, duygusal, finansal ve eğitsel yararlarının incelenmesi: bir derleme çalışması
P Şengül
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) 8 (100), 2455-2464, 2022
12022
Okul Öncesi Sınıf Yönetim Sürecinde Başvurulabilecek Disiplin Modellerinin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
P Şengül
Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2), 133-142, 2022
12022
Changes in children’s play during COVID-19 pandemic: parents’ views
Ş Pala, AA Coşgun, A Yılmaz
FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 315-345, 2022
12022
RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN MİZAHİ UNSURLARIN İNCELENMESİ
ŞPM GÖNEN
Social Sciences Studies 18, 1784-1802, 2018
1*2018
Soft Corners and Sharp Edges: Exploring Inaccurate Geometric Shapes in Children's Picture Books
AA Cosgun, Ş Pala, J Nurnberger-Haag, MM Yılmaz
Ana Dili Eğitimi Dergisi 12 (3), 667-689, 2024
2024
Post Pandemik Eğitim Sürecinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Aile Katılımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Ş Pala, M Gangal
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (3), 910-935, 2022
2022
Value Education In Early Childhood
Z Aydın Kılıç, A Coşgun, Ş Pala, E Ömeroğlu
St. Kliment Ohridski University Press, 2014
2014
VALUE EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD
ZNA KILIÇ, A AKINCI, Ş AKINCI, E ÖMEROĞLU
PRESCHOOL EDUCATION IN TURKEY AND IN THE WORLD: A PERSPECTIVE WITH THEORICAL …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15