Mustafa Ulu
Mustafa Ulu
Associate Professor, Erciyes University
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
On the Relationship Between Psychological Well-Being and Value Orientations of Students of Theology Faculty
M Ulu
JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY 20 (37), 183-215, 2018
10*2018
Dini düşüncenin gelişimi
E Gottlieb, M ULU
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12 (1), 269-289, 2006
102006
Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma -Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği- (Doktora Tezi)
M Ulu
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (1), 575-576, 2016
9*2016
Üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinin hexaco ile ölçülmesi
ULU Mustafa, MB Bulut
bilimname 2017 (34), 443-463, 2017
52017
Mistik Tecrübe ve Kişilik İlişkisi Üzerine: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneklemi
ULU Mustafa
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1), 33-61, 2018
32018
Lise Öğrencilerinde Saldırganlık ve Din İlişkisi
M Ulu, M İkis
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 (41), 75-96, 2016
32016
Kişilik ve Şiddet İlişkisi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma
M ULU
bilimname: Düşünce Platformu 32 (3), 57-81, 2016
3*2016
James W. Fowler’e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli
ULU Mustafa
Bilimname 2013 (2), 2013
3*2013
Psychology: Psychology of religion
WB Parsons, M Ulu
DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN …, 2013
32013
Hayatı Anlamlandırma İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine
ULU Mustafa
Bilimname 2018 (36), 165-187, 2018
1*2018
Suriyeli Mültecilerin Kullandıkları Başa Çıkma Yöntemleri ile Dindarlıkları Arasındaki İlişki
M Ulu, H Çelik
bilimname 2019 (40), 273-311, 2019
2019
Lise Öğrencilerinde Hayatın Anlam ve Amacı ile Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki
A Tanrıverdi, M Ulu
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (2), 1198-1234, 2018
2018
REASONS OF THE RELATIONSHIPS BASED ON MUTUAL RESPECT AMONG MORMONS AND MUSLIMS
H ÇELİK, M ULU
2017
Ulu, Mustafa.“Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal …
ULU Mustafa
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (1), 575-576, 2016
2016
İnanç Gelişim Teorisi: İnanç Aşamaları
M Ulu
bilimname: Düşünce Platformu 2016 (30), 139-156, 2016
2016
Üniversite Gençliğinin Dini İnanış ve Davranışları
M Ulu
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2006
2006
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin HEXACO İle Değerlendirilmesi
M ULU, M BULUT
Mormonlar İle Müslümanlar Arasında Karşılıklı Hoşgörüye Dayanan İlişkilerin Nedenleri
H ÇELİK, M ULU
HAYATI ANLAMLANDIRMA İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE
ULU Mustafa
Din Psikolojisinde Nefs Kavramı ve Gelişim Aşamaları
M ULU, S ÇINAR
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20