Mustafa Ulu
Mustafa Ulu
Associate Professor, Erciyes University
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
On the Relationship Between Psychological Well-Being and Value Orientations of Students of Theology Faculty
M Ulu
JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY 20 (37), 183-215, 2018
16*2018
Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma -Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği- (Doktora Tezi)
M Ulu
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (1), 575-576, 2016
10*2016
Dini düşüncenin gelişimi
E Gottlieb, M ULU
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12 (1), 269-289, 2006
102006
Lise Öğrencilerinde Saldırganlık ve Din İlişkisi
M Ulu, M İkis
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 30 (41), 75-96, 2016
82016
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HEXACO İLE ÖLÇÜLMESİ.
M Ulu, MB Bulut
bilimname 34 (2), 2017
72017
Kişilik ve Şiddet İlişkisi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma
M ULU
bilimname: Düşünce Platformu 32 (3), 57-81, 2016
6*2016
Hayatı Anlamlandırma İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine
ULU Mustafa
Bilimname 2018 (36), 165-187, 2018
3*2018
Mistik Tecrübe ve Kişilik İlişkisi Üzerine: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneklemi
ULU Mustafa
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (1), 33-61, 2018
32018
James W. Fowler’e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli
ULU Mustafa
Bilimname 2013 (2), 2013
3*2013
Psychology: Psychology of religion
WB Parsons, M Ulu
DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN …, 2013
32013
Lise Öğrencilerinde Hayatın Anlam ve Amacı ile Değer Yönelimleri Arasındaki İlişki
A Tanrıverdi, M Ulu
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (2), 1198-1234, 2018
2*2018
Üniversite Gençliğinin Dinî İnanış ve Davranışları
M Ulu
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üni. Sosyal Bil. Enst., Kayseri, 2006
22006
The Determination of In vitro Antioxidant and Cytotoxic Activities of Resin Obtained from Cilician Fir (Abies cilicica (Antoine & Kotschy) Carrière)
EU SÖZMEN, SŞ BÖLÜKBAŞI, ULU Mustafa, A AKPOLAT
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 23 (6), 1503-1509, 2020
2020
Suriyeli Mültecilerin Kullandıkları Başa Çıkma Yöntemleri ile Dindarlıkları Arasındaki İlişki
M Ulu, H Çelik
bilimname 2019 (40), 273-311, 2019
2019
REASONS OF THE RELATIONSHIPS BASED ON MUTUAL RESPECT AMONG MORMONS AND MUSLIMS
H ÇELİK, M ULU
2017
6 Yaşında Okula Başlayan Öğrencilerin Yazma Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
A Kaşkaya, T Duran, ULU Mustafa
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 706-736, 2016
2016
Ulu, Mustafa.“Dindarlığın Tanımı, Boyutları ve Ölçülmesi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Örneği”. Doktora tezi. Erciyes Üniversitesi Sosyal …
ULU Mustafa
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (1), 575-576, 2016
2016
İnanç Gelişim Teorisi: İnanç Aşamaları
M Ulu
bilimname: Düşünce Platformu 2016 (30), 139-156, 2016
2016
VİDEO ÖZ DEĞERLENDİRME TEKNİĞİNİN AKICI OKUMA BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ
ULU Mustafa, M BAŞARAN
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013
2013
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin HEXACO İle Değerlendirilmesi
M ULU, M BULUT
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20