Takip et
Orhan Zengin
Orhan Zengin
Marmara Üniversitesi, Sağlık Yönetimi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sağlık Alanında Hipotezden Teze: Veri Toplama ve Çözümleme Serüveni(Ki-kare Testi)
YA Kaptanoğlu, O Zengin
Sağlık Alanında Hipotezden Teze: Veri Toplama ve Çözümleme Serüveni, 196-229, 2013
18*2013
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Maliyet Analizi ve Bir Uygulama
O Zengin
7*
Fatigue and physical activity levels of smoking and non-smoking healthy sedentary individuals
Ç Ergin, SU Yurdalan, İ Demirbüken, O Zengin
Clinical and Experimental Health Sciences 6 (2), 51-55, 2016
62016
The adaptation of the Postpartum-Specific Anxiety Scale into the Turkish language
F Bayri Bingol, MD Bal, S Aydin Ozkan, O Zengin
Journal of Reproductive and Infant Psychology 39 (1), 86-99, 2021
42021
Sigara içicisi olan ve olmayan sağlıklı sedanter bireylerde yorgunluk seviyesi ve fiziksel aktivite düzeyi
Ç Ergin, SU Yurdalan, İ Demirbüken, O Zengin
32016
Dişhekimliği hizmetlerinde hasta memnuniyeti araştırması
O Hayran, H Sur, G Mumcu, N Gemlik, E İşçi, O Zengin
Türk Dişhekimleri Birliği Yayınları Araştırma Dizisi 6, 0
3
Sağlık İşletmelerinde Maliyet Depo Stok ve Envanter Yönetimi
AY Kaptonoğlu, O Zengin, L Bardak
22013
Sağlıkta Araştırma, Çözümleme ve Raporlama Süreçlerinin Yönetimi
AY Kaptanoğlu, O Zengin
Sağlık Yönetimi, 2011
2*2011
Akademisyenlerin girişimci kişilik ve özellikleri hakkındaki görüşleri üzerine nitel bir çalışma
O Zengin, N Gemlik, Ö Çengel
Econharran 5 (8), 49-74, 2021
2021
Aile Sağlığı Merkezinin Yönetim Sürecinde Aile Hekimi ve Sağlık Yöneticisinin Rolü Role of the Family Doctor and Health Manager in the Process of Family Health Center Management
BT Çalık, AY Kaptanoğlu, E İşçi, O Zengin
2013
Dişhekimliği Eğitiminde Mevcut Durum Ve Sorunlar Araştırması
PDOHPDHSDDGMAGDNGAGEİAGNŞAGÖÇAGECAGOZAGE Şentürk
Türk Dişhekimleri Birliği Yayınları Araştırma Dizisi 5, 2008
2008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–11