Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi
sdu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Vergi bilinci üzerine bir inceleme: üniversite öğrencileri üzerinde yapılan anketin bulguları
N Ömürbek, HG Çiçek, S Çiçek
Maliye Dergisi 153 (2007), 102-122, 2007
692007
Karbon Vergisi İle Karbon Ticareti İzinlerinin Karşılaştırılması
HG Çiçek, S Çiçek
İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 47, 95-119, 2012
172012
TÜRKİYE'DEKİ VERGİ SUÇ VE CEZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
H ÇİÇEK, H Herek
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (1), 311-342, 2012
132012
TÜRKİYE'DEKİ VERGİ SUÇ VE CEZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
H ÇİÇEK, H Herek
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (1), 311-342, 2012
132012
TÜRKİYE'DEKİ VERGİ SUÇ VE CEZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
H ÇİÇEK, H Herek
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (1), 311-342, 2012
132012
Norveç yerel vergi sistemi
HG ÇİÇEK, S ÇİÇEK
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 8 (16), 201-221, 2012
92012
Öğrenci Profilinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması “Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği”
HG Çiçek, A Baykul, MK Keleş
SDÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,(33), 171-186, 2014
82014
Osmanlı Devleti'nde Bütçenin ve Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi
HG Çiçek, S Dikmen
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2), 83-98, 2015
72015
Performans Yönetiminin Amaç-Araç Uyumu Tartışması ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi
HG ÇİÇEK, EAŞ İPEK
Maliye Dergisi S 165, 80-96, 2013
72013
Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E-Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma
C Şataf, HG Çiçek, S Dikmen
Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi 9 (2), 1-14, 2014
6*2014
Türkiye'de 1994-2004 döneminde dış borçların gelişimi ve sürdürülebilirliği sorunu
HG Çiçek
Sosyal Bilimler, 2005
62005
Uluslararası Vergileme İlkeleri Ve Uluslararası Vergilemenin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme
İ Dağlıoğlu, HG Çiçek
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014
52014
Vergi-Harcama Paradoksu: Türkiye’de Belediyeler Üzerine Bir Araştırma
GH ÇİÇEK, Sİ YAVUZ
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 23 (4), 17-31, 2014
52014
Orta vadeli harcama sistemi ve Türkiye uygulamasının değerlendirilmesi
HG Çicek
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010
32010
Performans Esasli Bütçeleme Sistemi ve Diger Bütçe Sistemlerinden Farkliliklari Üzerine Bir Degerlendirme
EAS Ipek, M Sakal, HG Çiçek
Sosyoekonomi, 81, 2014
22014
Performans Esasli Bütçeleme Sistemi ve Diger Bütçe Sistemlerinden Farkliliklari Üzerine Bir Degerlendirme
EAS Ipek, M Sakal, HG Çiçek
Sosyoekonomi, 81, 2014
22014
Federal Alman Bütçe Sistemi ve Bütçe Reform Çalışmaları
HG ÇİÇEK, SM SAYIN
Maliye Dergisi, 163, 0
1
OSMANLI DEVLETİ'NDE BÜTÇENİN VE BÜTÇE HAKKININ TARİHSEL GELİşİMİ.
HG ÇİÇEK, S DİKMEN
International Journal of Economic & Social Research 11 (2), 2015
2015
ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.
HG ÇİÇEK, S MUTLUCAN SAYIN
Uludag Journal of Economy & Society 32 (2), 2013
2013
KARBON VERGİSİ İLE KARBON TİCARETİ İZİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
H Çiçek, S Çiçek
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2012
2012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20