Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi
Verified email at sdu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Vergi bilinci üzerine bir inceleme: üniversite öğrencileri üzerinde yapılan anketin bulguları
N Ömürbek, HG Çiçek, S Çiçek
Maliye Dergisi 153 (2007), 102-122, 2007
672007
Karbon Vergisi İle Karbon Ticareti İzinlerinin Karşılaştırılması
HG Çiçek, S Çiçek
İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 47, 95-119, 2012
172012
TÜRKİYE'DEKİ VERGİ SUÇ VE CEZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
H ÇİÇEK, H Herek
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (1), 311-342, 2012
132012
TÜRKİYE'DEKİ VERGİ SUÇ VE CEZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
H ÇİÇEK, H Herek
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (1), 311-342, 2012
132012
TÜRKİYE'DEKİ VERGİ SUÇ VE CEZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
H ÇİÇEK, H Herek
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (1), 311-342, 2012
132012
Norveç yerel vergi sistemi
HG ÇİÇEK, S ÇİÇEK
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 8 (16), 201-221, 2012
92012
Öğrenci Profilinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması “Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği”
HG Çiçek, A Baykul, MK Keleş
SDÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,(33), 171-186, 2014
82014
Osmanlı Devleti'nde Bütçenin ve Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi
HG Çiçek, S Dikmen
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2), 83-98, 2015
72015
Performans Yönetiminin Amaç-Araç Uyumu Tartışması ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi
HG ÇİÇEK, EAŞ İPEK
Maliye Dergisi S 165, 80-96, 2013
72013
Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E-Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma
C Şataf, HG Çiçek, S Dikmen
Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi 9 (2), 1-14, 2014
6*2014
Türkiye'de 1994-2004 döneminde dış borçların gelişimi ve sürdürülebilirliği sorunu
HG Çiçek
Sosyal Bilimler, 2005
62005
Uluslararası Vergileme İlkeleri Ve Uluslararası Vergilemenin Amaçları Üzerine Bir Değerlendirme
İ Dağlıoğlu, HG Çiçek
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014
52014
Orta vadeli harcama sistemi ve Türkiye uygulamasının değerlendirilmesi
HG Çicek
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010
42010
Vergi-Harcama Paradoksu: Türkiye’de Belediyeler Üzerine Bir Araştırma
GH ÇİÇEK, Sİ YAVUZ
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 23 (4), 17-31, 2014
32014
Performans Esasli Bütçeleme Sistemi ve Diger Bütçe Sistemlerinden Farkliliklari Üzerine Bir Degerlendirme
EAS Ipek, M Sakal, HG Çiçek
Sosyoekonomi, 81, 2014
22014
Performans Esasli Bütçeleme Sistemi ve Diger Bütçe Sistemlerinden Farkliliklari Üzerine Bir Degerlendirme
EAS Ipek, M Sakal, HG Çiçek
Sosyoekonomi, 81, 2014
22014
Federal Alman Bütçe Sistemi ve Bütçe Reform Çalışmaları
HG ÇİÇEK, SM SAYIN
Maliye Dergisi, 163, 0
1
OSMANLI DEVLETİ'NDE BÜTÇENİN VE BÜTÇE HAKKININ TARİHSEL GELİşİMİ.
HG ÇİÇEK, S DİKMEN
International Journal of Economic & Social Research 11 (2), 2015
2015
ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.
HG ÇİÇEK, S MUTLUCAN SAYIN
Uludag Journal of Economy & Society 32 (2), 2013
2013
KARBON VERGİSİ İLE KARBON TİCARETİ İZİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
H Çiçek, S Çiçek
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20