Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
Hüseyin Güçlü ÇİÇEK
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi
Verified email at sdu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Vergi bilinci üzerine bir inceleme: üniversite öğrencileri üzerinde yapılan anketin bulguları
N Ömürbek, HG Çiçek, S Çiçek
Maliye Dergisi 153 (2007), 102-122, 2007
762007
Karbon Vergisi İle Karbon Ticareti İzinlerinin Karşılaştırılması
HG Çiçek, S Çiçek
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 95-119, 2012
182012
TÜRKİYE'DEKİ VERGİ SUÇ VE CEZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
H ÇİÇEK, H Herek
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (1), 311-342, 2012
162012
TÜRKİYE'DEKİ VERGİ SUÇ VE CEZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
H ÇİÇEK, H Herek
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (1), 311-342, 2012
162012
TÜRKİYE'DEKİ VERGİ SUÇ VE CEZALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
H ÇİÇEK, H Herek
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (1), 311-342, 2012
162012
ULUSLARARASI VERGİLEME İLKELERİ VE ULUSLARARASI VERGİLEMENİN AMAÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
İ DAĞLIOĞLU ŞANLI, HG Çiçek
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (1), 27-45, 2014
102014
Öğrenci Profilinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması “Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği”
HG Çiçek, A Baykul, MK Keleş
SDÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,(33), 171-186, 2014
92014
Norveç yerel vergi sistemi
HG ÇİÇEK, S ÇİÇEK
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 8 (16), 201-221, 2012
92012
Osmanlı Devleti'nde bütçenin ve bütçe hakkının tarihsel gelişimi
HG Çiçek, S Dikmen
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2), 83-98, 2015
82015
Osmanlı Devleti'nde bütçenin ve bütçe hakkının tarihsel gelişimi
HG Çiçek, S Dikmen
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (2), 83-98, 2015
82015
Performans Yönetiminin Amaç-Araç Uyumu Tartışması ve Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi
HG ÇİÇEK, EAŞ İPEK
Maliye Dergisi S 165, 80-96, 2013
72013
Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E-Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma
C Şataf, HG Çiçek, S Dikmen
Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi 9 (2), 1-14, 2014
6*2014
Türkiye'de 1994-2004 döneminde dış borçların gelişimi ve sürdürülebilirliği sorunu
HG Çiçek
Sosyal Bilimler, 2005
62005
Vergi-Harcama Paradoksu: Türkiye’de Belediyeler Üzerine Bir Araştırma
GH ÇİÇEK, Sİ YAVUZ
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 23 (4), 17-31, 2014
52014
Orta vadeli harcama sistemi ve Türkiye uygulamasının değerlendirilmesi
HG Çicek
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010
42010
Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme
EŞ İpek, M Sakal, H Çi̇çek
Sosyoekonomi 22 (22), 2014
22014
Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Diğer Bütçe Sistemlerinden Farklılıkları Üzerine Bir Değerlendirme
EŞ İpek, M Sakal, H Çi̇çek
Sosyoekonomi 22 (22), 2014
22014
Federal Alman Bütçe Sistemi ve Bütçe Reform Çalışmaları
HG ÇİÇEK, SM SAYIN
Maliye Dergisi, 163, 0
1
ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.
HG ÇİÇEK, S MUTLUCAN SAYIN
Uludag Journal of Economy & Society 32 (2), 2013
2013
KARBON VERGİSİ İLE KARBON TİCARETİ İZİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
H Çiçek, S Çiçek
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20