Takip et
Aytug BOYACI
Aytug BOYACI
Asst. Prof. Dr. of Computer Engineering, Turkish Air Force Academy, National Defense University
hho.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Turkish vowel classification based on acoustical and decompositional features optimized by Genetic Algorithm
Y Korkmaz, A Boyacı, T Tuncer
Applied Acoustics 154, 28-35, 2019
162019
Classification of Turkish Vowels Based on Formant Frequencies
AB YUNUS KORKMAZ
International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing …, 2018
92018
Adli bilişim açısından ses incelemeleri
Y KORKMAZ, A BOYACI
Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 30 (1), 329-343, 2018
92018
PACS ve Medikal Görüntülerin Sayısal Olarak Arşivlenmesi
MU A. BOYACI
Akademik Bilişim 2007, 2007
62007
Başarılı perkütan invaziv girişim uygulanan tek damar hastalarında hematolojik parametrelerin restenozla ilişkisi
A Boyacı, K Cağlı, M Ulaş
Türkiye Klinikleri Kardiyoloji 17, 11-17, 2004
62004
Examining Vowels' Formant Frequency Shifts Caused by Preceding Consonants for Turkish Language
AB Yunus KORKMAZ
Journal of Engineering and Technology (JETECH), 38-47, 2018
5*2018
Analysis of speaker's gender effects in voice onset time of Turkish stop consonants
Y Korkmaz, A Boyacı
2018 6th International Symposium on Digital Forensic and Security (ISDFS), 1-5, 2018
52018
Examining vowels' formant frequency shifts caused by preceding consonants for Turkish Language
Y Korkmaz, A BOYACI
Journal of Engineering and Technology 2 (2), 38-47, 2018
52018
Unsupervised and supervised VAD systems using combination of time and frequency domain features
Y Korkmaz, A Boyacı
Biomedical Signal Processing and Control 61, 102044, 2020
42020
DICOM Görüntü Standardı
M Ulaş, A Boyacı
Akademik Bilişim 7, 69-74, 2007
42007
Büyük kampüslerde ip tabanlı güvenlik kamera sistemi çözümü
E Akbal, A Boyacı, G Karabatak, M Ulaş
Akademik bilişim 9, 195-198, 2009
32009
Büyük Kurumlara Yönelik Web Tabanlı Demirbaş Takip ve Yönetim Otomasyonu
AB M. ULAŞ
Akademik Bilişim 2007, 2007
3*2007
Fırat Üniversitesi Web Tabanlı Kütüphane Otomasyonu
HB E. AKBAL, G. KARABATAK, A. BOYACI, M. ULAŞ
Akademik Bilişim 2005, 2005
32005
Hiyerarşik Bir İçerik Yönetim Sistemi Geliştirilmesi
U Mustafa, A BOYACI
Engineering Sciences 7 (1), 1-13, 2021
22021
Telsiz Duyarga Ağlarda Kullanılan Yönlendirme Tekniklerinin Enerji Verimliliği Açısından Karşılaştırması
A BOYACI, ATA Fikret, HH BALIK
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (1), 68-87, 2013
22013
milVAD: A bag-level MNIST modelling of voice activity detection using deep multiple instance learning
Y Korkmaz, A Boyacı
Biomedical Signal Processing and Control 74, 103520, 2022
12022
A comprehensive Turkish accent/dialect recognition system using acoustic perceptual formants
Y Korkmaz, A Boyacı
Applied Acoustics 193, 108761, 2022
2022
Forensic Analysis of Mobile Apps Downloaded on Google Play Store
S Erdemir, İ Gündüzgil, A Boyaci
9TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM (IATS'21), 412 - 417, 2021
2021
Analysis of Unallocated Space in Response to Cyber Incidents
İ Gündüzgil, S Erdemir, A Boyaci
9TH INTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGIES SYMPOSIUM (IATS'21), 407-411, 2021
2021
Formant Frequency Alteration Effects of Plossive Stop Consonants on Adjacent Vowels in Turkish Language
AB YUNUS KORKMAZ
The 1st International Engineering and Technology Symposium, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20