ÖZNUR BAŞDAŞ
ÖZNUR BAŞDAŞ
Verified email at erciyes.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Daily physical activity in low-risk pre-term infants: positive impact on bone strength and mid-upper arm circumference
Ö Tosun, M Bayat, T Güneş, E Erdem
Annals of human biology 38 (5), 635-639, 2011
192011
KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN BAKIM YÜKÜ
E ERDEM, Z KORKMAZ, Ö TOSUN, A Özlem, U Nevin, M BAYAT
Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2), 150-157, 2013
182013
The burden of care in the mothers of the children with chronic disease
E Erdem, Z Korkmaz, Ö Tosun, Ö Avcı, N Uslu, M Bayat
Journal of Health Sciences 22 (2), 150-157, 2013
132013
Daily physical activity in low-risk extremely low birth weight preterm infants: positive impact on bone mineral density and anthropometric measurements
E Erdem, Ö Tosun, M Bayat, Z Korkmaz, H Halis, T Güneş
Journal of bone and mineral metabolism 33 (3), 329-334, 2015
122015
Hemşirelikte inovasyon
H ÖZBEY, Ö BAŞDAŞ
ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 5 (1-2), 1-7, 2018
112018
FARKLI EĞİTİM YÖNTEMLERİ UYGULANAN İKİ SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE ATILGANLIK DÜZEYLERİ
M Bayat, Ö Tosun, E Erdem, Ö Avcı, Ü Seviğ
ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 3 (1), 51-59, 2015
62015
O-153 The Effect Of Aromatherapy, Music Therapy And Vibration Applications On Neonatal Stress And Behaviours
O Tosun, E Erdem, F Elmali, S Kurtoglu
Archives of Disease in Childhood 99 (Suppl 2), A82-A83, 2014
62014
KLİNİK UYGULAMADA KAVRAM HARİTASI KULLANIMI: RESPİRATUAR DİSTRESS SENDROMU (RDS) ÖRNEĞİ
Z KORKMAZ, A Özlem, Ö TOSUN, U Nevin, E ERDEM, M BAYAT
Sağlık Bilimleri Dergisi 20 (3), 235-239, 2011
52011
Klinik uygulamada kavram haritasının kullanımı: Tip 1 Diabetes Mellitus. 12
N Uslu, Z Korkmaz, Ö Başdaş, Ö Avcı, M Bayat
Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Sivas 20-24 Ekim 2009, 142, 2009
52009
Investigation of the relationship between peer victimization and quality of life in school-age adolescents
T Kadiroğlu, A Hendekci, Ö Tosun
Archives of psychiatric nursing 32 (6), 850-854, 2018
42018
The Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale: A validity and reliability study in a Turkish sample
Ö Başdaş, E Erdem, F Elmali, S Kurtoğlu
Turkish journal of medical sciences 48 (2), 399-404, 2018
42018
Pain in newborn and nursing management
EE TOSUN ÖZNUR,SEZER EFE YAGMUR
Journal of Pregnancy and Child Health, 2016
42016
Care burden and quality of life in mothers of children with type 1 diabetes mellitus
D Keklik, M Bayat, Ö Başdaş
International Journal of Diabetes in Developing Countries, 1-5, 2020
32020
Osteopenia among preterm newborns and nursing care
O Tosun, YS Efe, E Erdem, M Bayat
International Archives of Nursing and Health Care 2, 039, 2016
32016
Klinik sorumlu hemĢirelerin sosyotropi otonomi kiĢilik özellikleri
Ö Tosun, M Bayat, E Erdem, Z Korkmaz, Ö Avcı
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23, 99-103, 2014
32014
KAVRAM HARİTASININ ÖĞRENCİ EĞİTİMİNDE KULLANIMINA BİR ÖRNEK: TİP 1 DİABETES MELLİTUS
U Nevin, Z KORKMAZ, Ö TOSUN, A Özlem, M BAYAT, E ERDEM
ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (1), 99-105, 2013
32013
Psychometric properties of the Turkish version of the Bullying and Cyber Bullying Scale for Adolescents (BCS-A)
H Özbey, Ö Başdaş
Psychiatry research 289, 112994, 2020
22020
İNTÖRN HEMŞİRELERDE MESLEKİ DEĞERLER VE ETİK DUYARLILIK
N CANER, YS EFE, E ERDEM, Ö BAŞDAŞ, M BAYAT, M YILDIRIM
Sağlık Bilimleri Dergisi 28 (3), 123-128, 2019
22019
Öğrenim yaşantıları süresince hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeylerindeki değişim
E Erdem, M Bayat, A Özlem, Ö Tosun, Ü Seviğ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2), 62-66, 2013
22013
Hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanılama durumlarının belirlenmesi
Ö Başdaş, F Bozdağ
Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (3), 267-275, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20