Deniz Tekin Apaydın
Deniz Tekin Apaydın
Marmara University Faculty of Law
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Küreselleşmenin kadın yoksulluğuna etkisi
ZG Balkır, ST Apaydın
Kadın yoksulluğu, 41-50, 2011
112011
The EU Regulation on After-sales Services in the Consumer Rights Directive: Missed or Seized the Opportunity?
D TEKİN APAYDIN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 20 (3), 3-25, 2014
12014
The Canal Istanbul Project: Governance by National Law or International Law?
D Tekin Apaydın
Recent Challenges of Public Administration 3 - Papers Presented at the …, 2019
2019
Düz Esas Hatların Belirlenmesinde Adaların Rolü: Adalar Saçağı Bilmecesi
DT APAYDIN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 25 (2), 27-51, 2019
2019
THE EFFECT OF REFUGEE CRISIS ON EU ENLARGEMENT.
D TEKİN APAYDIN
Marmara Journal of European Studies 26 (2), 2018
2018
Doğu Akdeniz'de Enerji Savaşları Kaynaklı Münhasır Ekonomik Bölge Çıkmazı
D Tekin Apaydın
http://uham.fsm.edu.tr/haber/Dou-Akdenize-Enerji-Savaslari-Kaynakli …, 2018
2018
THE EFFECT OF REFUGEE CRISIS ON EU ENLARGEMENT
DT Apaydın
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 2018
2018
THE UNIFICATION EFFORTS IN EU CIVIL LAW
E Apaydın, DT Apaydın
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 2018
2018
Turkish Legal System in the Monism Dualism Conundrum: The Reasons of the Doctrinal Disagreement on the Viewpoint on International Law and a Review in the Light of EU Law
D Tekin Apaydin
Inonu UL Rev. 9, 529, 2018
2018
Avrupa Birliği Maddi Hukuku: İç Pazar
DT Apaydın
Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi …, 2017
2017
Intra-community cross-border e-commerce: a consumer confidence enhancing package
D Tekin Apaydin
University of Leicester, 2012
2012
Küreselleşmenin kadın yoksulluğuna etkisi
DTA Z Gönül Balkır
Kadın ve Yoksulluk, 13-22, 41-50, 2011
2011
AVRUPA ADALET DİVANI’NIN ANKARA ANLAŞMASI’NA EKLİ KATMA PROTOKOL’ÜN 41 1 MADDESİNİN YORUMUNA İLİŞKİN 21.07. 2011 TARİHLİ KARARI
DT APAYDIN
Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi 1 (3), 157-169, 0
THE CANAL ISTANBUL PROJECT: GOVERNANCE BY NATIONAL LAW OR INTERNATIONAL LAW?
DT ApAydin
MONİZM-DÜALİZM İKİLEMİNDE TÜRK HUKUK SİSTEMİ: ULUSLARARASI HUKUKA BAKIŞ ÜZERİNE DOKTRİNEL UZLAŞMAZLIĞIN NEDENLERİ VE AB HUKUKU IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME
DT APAYDIN
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (1), 529-560, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15