Follow
Ibrahim Öztug Bildirici
Ibrahim Öztug Bildirici
Geomatics Engineering Department, Engineering Faculty, Konya Technical University
Verified email at ktun.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Harita kullanımının coğrafya eğitimindeki önemi
İ Buğdaycı, İÖ Bildirici
TMMOB harita ve kadastro mühendisleri odası 12, 11-15, 2009
532009
Coğrafi bilgi sistemi ve harita. 6
N Uluğtekin, İÖ Bildirici
Harita Kurultayı, Ankara 85, 1997
501997
Land subsidence in Konya Closed Basin and its spatio-temporal detection by GPS and DInSAR
A Üstün, E Tuşat, S Yalvaç, İ Özkan, Y Eren, A Özdemir, İÖ Bildirici, ...
Environmental earth sciences 73, 6691-6703, 2015
432015
1: 1000-1: 25 000 Ölçek Aralığında Bina ve Yol Objelerinin Sayısal Ortamda Kartografik Genelleştirmesi
İÖ Bildirici
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
252000
Web mapping with Google Maps Mashups: overlaying geodata
IO Bildirici, NN Ulugtekin
A Special Joint Symposium of ISPRS Technical Commission IV & AutoCarto in …, 2010
222010
Assessment of shuttle radar topography mission elevation data based on topographic maps in Turkey
OI Bildirici, A Ustun, ZH Selvi, AR Abbak, I Bugdayci
Cartography and Geographic Information Science 36 (1), 95-104, 2009
222009
Numerical inverse transformation for map projections
IO Bildirici
Computers & geosciences 29 (8), 1003-1011, 2003
212003
Color calibration of scanners using polynomial transformation
I Yilmaz, IO Bildirici, M Yakar, F Yildiz
XXth ISPRS Congress Commission V, Istanbul, Turkey, 890-896, 2004
192004
A general algorithm for the inverse transformation of map projections using jacobian matrices
C Ipbüker, IÖ Bildirici
Proceedings of the Third International Symposium Mathematical …, 2002
192002
Kartografya: Harita tasarımı ve kullanımı için gerekli bilim, sanat ve teknik
İÖ Bildirici
Atlas Akademi Yayınevi, Konya, 87-97, 2018
182018
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde model genelleştirmesi kavramı ve geometri ile ilişkisi
D Uçar, İÖ Bildirici, N Uluğtekin
Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Jeodezik Ağlar …, 2003
182003
Comparison of SRTM and 25K topographic maps in Turkey
IO Bildirici, A Ustun, N Ulugtekin, HZ Selvi, RA Abbak, I Bugdayci, ...
The Second international conference on cartography and GIS, 2008
172008
Comparison of ASTER and SRTM digital elevation models at one-arc-second resolution over Turkey
İÖ BİLDİRİCİ, RA Abbak
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi 5 (1), 16-25, 2017
152017
An evaluation of SRTM3 DTM data: Validity, problems and solutions
A Ustun, IO Bildirici, HZ Selvi, RA Abbak
The First international conference on cartography and GIS, 2006
152006
Matematiksel kartografya: harita projeksiyonları teorisi ve uygulamaları
D Uçar, C İpbüker, İÖ Bildirici
Atlas Yayın Dağıtım, 2004
152004
SRTM Verilerine Dayalı Ülke Bazında 3"× 3" Çözünürlüklü Sayısal Yükseklik Modelinin Oluşturulması
İÖ Bildirici, A Üstün, N Uluğtekin, HZ Selvi, AR Abbak, İ Buğdaycı, ...
Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği IV. Sempozyumu, 5-7, 2007
122007
Building and road generalization with the Change generalization software using turkish topographic base map data
IO Bildirici
Cartography and Geographic information science 31 (1), 43-54, 2004
112004
Web kartografya
N Uluğtekin, İÖ Bildirici
Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl …, 2002
112002
A New-Lowcost Approach to National Statistical Electronic Atlas
N Ulugtekin, IO Bildirici
Third Turkish-German Joint Geodetic Days: Towards a Digital Age 2, 579-588, 1999
111999
CBS haritalarının tasarımı
NN Uluğtekin, AÖ Doğru, İÖ Bildirici
TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11-13, 2013
102013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20