Follow
Elif Türnüklü
Elif Türnüklü
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The Pedagogical Content Knowledge in Mathematics: Pre-Service Primary Mathematics Teachers' Perspectives in Turkey.
EB Turnuklu, S Yesildere
Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers 1, 2007
2912007
Problem, problem çözme ve eleştirel düşünme
EB Türnüklü, S Yeşildere
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (3), 107-123, 2005
1922005
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
S Moralı, İ Uğurel, E Türnüklü, S Yeşildere
Kastamonu Education Journal 14 (1), 147-160, 2006
1272006
İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi1
Y Fidan, E Türnüklü
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 185-197, 2010
1212010
Türkiye'den Bir Profil: 11-13 Yaş Gurubu Matematik Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilim ve Becerileri
EB Türnüklü, S Yeşildere
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 38 (2 …, 2005
902005
Öğrencilerin matematiksel düşünme ve akıl yürütme süreçlerinin incelenmesi
S YEŞİLDERE İMRE, EB TÜRNÜKLÜ
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 40 (1), 181-213, 2007
872007
İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin bilgi oluşturma süreçlerinin matematiksel güçlerine göre incelenmesi
S Yeşildere, EB Türnüklü
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2), 485-510, 2008
762008
Matematik Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgileri ile Matematiksel Alan Bilgileri Arasındaki şki.
EB Türnüklü
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2005
762005
Investigation of Prospective Primary Mathematics Teachers' Perceptions and Images for Quadrilaterals.
E Turnuklu, F Gundogdu Alayli, EN Akkas
Educational Sciences: Theory and Practice 13 (2), 1225-1232, 2013
682013
Türkiye ve İngilteredeki matematik öğretmenlerinin değerlendirme biçimleri
EB Türnüklü
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (24), 2003
612003
Matematik öğretiminde oluşturmacı değerlendirme.
S Yeşildere
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2004
482004
8. sınıf öğrencilerinin üçgenler konusunda problem kurma çalışmalarının incelenmesi
E Türnüklü, MZ Aydoğdu, AS Ergin
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (24), 467-486, 2017
462017
İlköğretim matematik öğretmen adaylarının dörtgenlere ilişkin algıları ve imgelerinin incelenmesi
E Türnüklü, FG Alaylı, EN Akkaş
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 13 (2), 1213-1232, 2013
452013
ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AÇILAR İLE İLGİLİ PROBLEM KURMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
TŞ AKDEMİR, E TÜRNÜKLÜ
International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education …, 2017
442017
Examination of students’ mathematical thinking and reasoning processes
S Yeşildere
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 40 (1 …, 2007
412007
İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin matematiksel tahmin becerileri ve tahmin stratejileri
D Çilingir, EB Türnüklü
İlköğretim online 8 (3), 637-650, 2009
392009
Ortaokul öğrencilerinin temel geometri konularında sahip oldukları kavram yanılgıları
G Doyuran, E Türnüklü
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2014
332014
Matematik öğretiminde kullanılabilecek bir materyal: Çalışma yaprakları
A CEYHAN, EB TÜRNÜKLÜ
Çağdaş Eğitim Dergisi 27 (292), 37-46, 2002
322002
Middle school mathematics teachers’ pedagogical content knowledge regarding student knowledge about quadrilaterals
E Akkaş, E Türnüklü
İlköğretim Online 14 (2), 744-756, 2015
282015
Mathematics teachers’ perceptions of quadrilaterals and understanding the inclusion relations
E Türnüklü, EN Akkaş, FG Alaylı
Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in …, 2013
282013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20