Ahmet Göçen
Ahmet Göçen
Bilinmeyen bağlantı
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme, uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri
A Kaya, R Balay, A Göçen
International Journal of Human Sciences 9 (2), 1229-1259, 2012
48*2012
Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri ile öğrenmeye ilişkin tutum düzeyleri
A ADIGÜZEL, A Kaya, R Balay, A Göçen
Milli Eğitim 43 (204), 135-154, 2014
212014
An analysis of workplace spirituality debates
A Göçen, H Özğan
Universal Journal of Management 6 (2), 70-79, 2018
102018
Öğretmenlerin yaşam anlamı, psikolojik sermaye ve cinsiyetinin psikolojik iyi oluşlarına etkisi
A Göçen
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 (1), 135-153, 2019
92019
Teacher perceptions of a 21st century classroom
A Göçen, SH Eral, MH Bücük
International Journal of Contemporary Educational Research 7 (1), 85-98, 2020
82020
The Causal Effect of Spiritual Leadership on Organizational Health in Educational Organizations.
A GOCEN, R TERZI
International Online Journal of Educational Sciences 11 (2), 2019
52019
Neuroleadership: A conceptual analysis and educational implications
A Gocen
International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology 9 …, 2021
42021
Workplace spirituality: metaphors and opinions of teachers
A Göçen, H Özğan
European Journal of Education Studies, 2017
32017
A validation of servant leadership scale on multinational sample
A Gocen, S Sen
Psychological Reports, 0033294120957246, 2021
22021
Spiritual leaders for building trust in the school context
R Terzi, A Gocen, K Ahmet
Eurasian Journal of Educational Research 20 (86), 135-156, 2020
22020
Eğitim Örgütleri İçin Anlamlı İş Ölçeği
A Göçen, R TERZİ
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (3), 1487-1512, 2019
22019
Öğretmenlerin Anlam, Meslek Sürdürme, Stres ve Tükenmişlik Durumlarının Ruhsal Yaşamları Yönünden Değerlendirilmesi
A Göçen
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (4), 1383-1394, 2019
22019
Instructional leadership levels of school principals under the context of constructivist primary curriculum-quantitative results
A Kaya, A GÖÇEN
European Online Journal of Natural and Social Sciences 3 (1), pp. 117-122, 2014
22014
Yapılandırmacı ilköğretim programının uygulanması sürecinde ilköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik düzeyleri/Instructional leadership levels of primary school …
A GÖÇEN
22013
Ethical leadership in educational organizations: A cross-cultural study
A Göçen
Turkish Journal of Education 10 (1), 37-57, 2021
12021
Investigating attitudes towards refugee students based on several variables: Revised version of refugee student attitude scale
R TERZİ, A GÖÇEN, B ALTUN
Sakarya University Journal of Education 9 (3), 476-494, 2019
12019
OKULLARDA İŞYERİ RUHSALLIĞI GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A GÖÇEN, H ÖZĞAN
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (67), 1120-1146, 2018
12018
Spirituality and Ethics: A Literature Review
A Göçen, H Özğan
Gaziantep University Journal of Social Sciences 17, 58 - 65, 2018
12018
How do teachers perceive meaningful leadership? Overview of a qualitative exploration
A Göçen
Journal of Pedagogical Research 5 (1), 31-49, 2021
2021
A psychometric evaluation of the Ethical Leadership Scale using Rasch analysis and confirmatory factor analysis
S Sen, A Gocen
The Journal of General Psychology, 1-21, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20