Follow
Murat Koraltürk
Title
Cited by
Cited by
Year
Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi
M Koraltürk
İletişim Yayınları, 2011
80*2011
II. Meşrutiyet’ten Erken Cumhuriyet’e Milli İktisadın Sürekliliği ve İzmir İktisat Kongresi
A VARLI, M Koraltürk
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 9 (20), 127-142, 2010
392010
Türkiye'de ticaret ve sanayi odaları, 1880-1952
M Koraltürk
Denizler Kitabevi, 2002
38*2002
Turkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi
H Kazgan, M Koralturk, OM Ozturk
Creative yayincilik, 2000
312000
Ahmet Hamdi Başar'ın hatıraları 1: Meşrutiyet, cumhuriyet ve tek parti dönemi:" Gazi bana çok kızmış..."
M Koraltürk
Bilgi Üniversitesi, 2007
172007
Ahmet Hamdi Başar'ın hatıraları 1: Meşrutiyet, cumhuriyet ve tek parti dönemi:" Gazi bana çok kızmış..."
M Koraltürk
Bilgi Üniversitesi, 2007
172007
Türkiye Ekonomisi (1923-1960)
M Koraltürk
Türkler Ansiklopedisi 17, 581-591, 2002
172002
Cumhuriyet'in 75 yıllık sigortacısı Koç Allianz
H Kazgan, A Soyak, M Koraltürk
Koç Allianz Sigorta AŞ, 1998
161998
Şirket-i Hayriye:(1851-1945)
M Koraltürk
İdo, 2007
152007
Cumhuriyetin ilk yıllarında iş dünyasının profili
H Genç, M Çokgezen, M Koraltürk
Iktisat Isletme ve Finans 19 (216), 62-75, 2004
152004
Milliyetçi bir refleks: Yer adlarının Türkleştirilmesi
M Koraltürk
The Turkification of place names], Toplumsal Tarih 117, 98-99, 2003
132003
Türkiye'de sermaye birikimi sorununa tarihsel perspektiften bir bakış ve Ahmet Hamdi Başar'dan seçmeler
M Koraltürk
Sermaye Piyasası Kurulu, 1997
131997
Osmanlı Devleti’nde Şirketleşme, İlk Anonim Şirket ve Borsanın Kuruluşu
M Koraltürk
Osmanlı, İktisat (Edit. Cem Oğuz, Kemal Çiçek), C 3, 1999
121999
Türkiye’de Liberal İktisadi Düşünce
M Koraltürk, C Çetin
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 7, 316-355, 2013
112013
Bir onbaşının doğu cephesi günlüğü, 1914-1915
AR Eti
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009
102009
İmparatorluktan Cumhuriyet’e Türkiye’de Sanayi Sermayesinin Örgütlenmesi
M Koraltürk
75 Yılda Çarkları Döndürenler, 291-298, 1999
81999
Türkiye ekonomisinde bir öncü: Sümerbank
M Koraltürk, OS Arolat
Sümerbank, 1996
81996
Mübadelenin İktisadi Sonuçları Üzerine Bir Rapor
M Koraltürk
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 1996
81996
Yabancı sermayeli imtiyazlı şirketlerde işgücünü Türkleştirme uygulamaları (1923-1930)
M Koraltürk
Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar 7, 61-99, 2008
72008
İlk çimento Fabrikamızın öyküsü: 1910-2004
E Dölen, M Koraltürk
Tarih Vakfı, 2004
72004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20