Murat Koraltürk
Title
Cited by
Cited by
Year
Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi
M Koraltürk
İletişim Yayınları, 2011
43*2011
Türkiye'de ticaret ve sanayi odaları, 1880-1952
M Koraltürk
Denizler Kitabevi, 2002
292002
Turkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi
H Kazgan, M Koralturk, OM Ozturk
Creative yayincilik, 2000
262000
Ahmet Hamdi Başar'ın hatıraları 1: Meşrutiyet, cumhuriyet ve tek parti dönemi:" Gazi bana çok kızmış..."
M Koraltürk
Bilgi Üniversitesi, 2007
202007
Ahmet Hamdi Başar'ın hatıraları 1: Meşrutiyet, cumhuriyet ve tek parti dönemi:" Gazi bana çok kızmış..."
M Koraltürk
Bilgi Üniversitesi, 2007
202007
II. MEŞRUTİYET'TEN ERKEN CUMHURİYET'E MİLLİ İKTİSADIN SÜREKLİLİĞİ VE İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
A VARLI, M Koraltürk
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 2010
172010
CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA İŞ DÜNYASININ PROFİLİ
M Çokgezen, H Genç, M Koraltürk
14*2004
Milliyetçi bir refleks: Yer adlarının Türkleştirilmesi
M Koraltürk
The Turkification of place names], Toplumsal Tarih 117, 98-99, 2003
102003
Cumhuriyet'in 75 yıllık sigortacısı Koç Allianz
H Kazgan, A Soyak, M Koraltürk
Koç Allianz Sigorta AŞ, 1998
91998
Osmanlı Devleti’nde Şirketleşme. İlk Anonim Şirket ve Borsanın Kuruluşu
M KORALTÜRK
Osmanlı, İktisat (Edit. Cem Oğuz, Kemal Çiçek), C 3, 1999
81999
Türkiye'de sermaye birikimi sorununa tarihsel perspektiften bir bakış ve Ahmet Hamdi Başar'dan seçmeler
M Koraltürk
Sermaye Piyasası Kurulu, 1997
81997
Türkiye’de Liberal İktisadi Düşünce
M Koraltürk, C Çetin
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 7, 316-355, 2013
72013
İmparatorluktan Cumhuriyet’e Türkiye’de Sanayi Sermayesinin Örgütlenmesi
M Koraltürk
75 Yılda Çarkları Döndürenler, 291-298, 1999
71999
Bir onbaşının doğu cephesi günlüğü, 1914-1915
AR Eti, Gİ Eti
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009
62009
Şirket-i Hayriye:(1851-1945)
M Koraltürk
İdo, 2007
62007
Mübadelenin İktisadi Sonuçları Üzerine Bir Rapor
M Koraltürk
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 1996
61996
Ekonominin Türkleştirilmesi ve Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin İktisadi Sonuçları
M Koraltürk
Mete Tunçay’a Armağan, 603-638, 2007
52007
İstanbul’da şehiriçi ulaşımında Şirket-i Hayriye:(1850-1945)
M Koraltürk
Marmara Üniversitesi, 1992
51992
Yabancı sermayeli imtiyazlı şirketlerde işgücünü Türkleştirme uygulamaları (1923-1930)
M Koraltürk
Tarih ve Toplum-Yeni Yaklaşımlar, 247, 2008
42008
Gazi Bana Çok Kızmış!.
AHB Hatıraları, C Meşrutiyet, TP Dönemi
I,(Yayına Hazırlayan: Murat Koraltürk), İstanbul Bilgi Üniversitesi …, 2007
42007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20