Murat Koraltürk
Title
Cited by
Cited by
Year
Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi
M Koraltürk
İletişim Yayınları, 2011
54*2011
Türkiye'de ticaret ve sanayi odaları, 1880-1952
M Koraltürk
Denizler Kitabevi, 2002
282002
Turkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi
H Kazgan, M Koralturk, OM Ozturk
Creative yayincilik, 2000
252000
II. Meşrutiyet’ten Erken Cumhuriyet’e Milli İktisadın Sürekliliği ve İzmir İktisat Kongresi
A VARLI, M Koraltürk
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 9 (20), 127-142, 2010
242010
Cumhuriyetin ilk yıllarında iş dünyasının profili
H Genç, M Çokgezen, M Koraltürk
Iktisat Isletme ve Finans 19 (216), 62-75, 2004
132004
Milliyetçi bir refleks: Yer adlarının Türkleştirilmesi
M Koraltürk
The Turkification of place names], Toplumsal Tarih 117, 98-99, 2003
112003
Türkiye’de Liberal İktisadi Düşünce
M Koraltürk, C Çetin
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 7, 316-355, 2013
102013
Cumhuriyet'in 75 yıllık sigortacısı Koç Allianz
H Kazgan, A Soyak, M Koraltürk
Koç Allianz Sigorta AŞ, 1998
101998
Ahmet Hamdi Başar’ın Hatıraları
M Koraltürk
İBÜ Yay., İst, 2007
92007
Türkiye'de sermaye birikimi sorununa tarihsel perspektiften bir bakış ve Ahmet Hamdi Başar'dan seçmeler
M Koraltürk
Sermaye Piyasası Kurulu, 1997
91997
Şirket-i Hayriye:(1851-1945)
M Koraltürk
İdo, 2007
82007
Osmanlı Devleti’nde Şirketleşme. İlk Anonim Şirket ve Borsanın Kuruluşu
M Koraltürk
Osmanlı, İktisat (Edit. Cem Oğuz, Kemal Çiçek), C 3, 1999
81999
Bir onbaşının doğu cephesi günlüğü, 1914-1915
AR Eti
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009
72009
Ahmet Hamdi Başar'ın hatıraları 1: Meşrutiyet, cumhuriyet ve tek parti dönemi:" Gazi bana çok kızmış..."
M Koraltürk
Bilgi Üniversitesi, 2007
72007
Ahmet Hamdi Başar'ın hatıraları 1: Meşrutiyet, cumhuriyet ve tek parti dönemi:" Gazi bana çok kızmış..."
M Koraltürk
Bilgi Üniversitesi, 2007
72007
Türkiye Ekonomisi (1923-1960)
M Koraltürk
Türkler (C. 17, s. 587-588) içinde. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002
72002
Türkiye Ekonomisi,(1920-1960)
M KORALTÜRK
Ankara: Türkler Ansiklopedisi. C 17, 2002
72002
Yabancı sermayeli imtiyazlı şirketlerde işgücünü Türkleştirme uygulamaları (1923-1930)
M Koraltürk
Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar 7, 61-99, 2008
62008
Ekonominin Türkleştirilmesi ve Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin İktisadi Sonuçları
M Koraltürk
Mete Tunçay’a Armağan, 603-638, 2007
62007
İlk çimento Fabrikamızın öyküsü: 1910-2004
E Dölen, M Koraltürk
Tarih Vakfı, 2004
62004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20