Follow
Murat Koraltürk
Title
Cited by
Cited by
Year
Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi
M Koraltürk
İletişim Yayınları, 2011
124*2011
II. Meşrutiyet’ten erken Cumhuriyet’e milli iktisadın sürekliliği ve İzmir iktisat kongresi
A Varlı, M Koraltürk
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 9 (20), 127-142, 2010
642010
Türkiye'de ticaret ve sanayi odaları (1880-1952)
M Koraltürk
(No Title), 2002
50*2002
Turkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi
H Kazgan, M Koralturk, OM Ozturk
Creative yayincilik, 2000
472000
Türkiye Ekonomisi (1923-1960)
M Koraltürk
Türkler Ansiklopedisi 17, 581-591, 2002
332002
Mete Tunçay'a armağan
M Tunçay, T Bora, M Koraltürk
İletişim, 2007
252007
Türkiye’de liberal iktisadî düşünce
M Koraltürk, C Çetin
Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Liberalizm 7, 351, 2005
252005
Şirket-i Hayriye:(1851-1945)
M Koraltürk
İdo, 2007
222007
Cumhuriyetin ilk yıllarında iş dünyasının profili
H Genç, M Çokgezen, M Koraltürk
Iktisat Isletme ve Finans 19 (216), 62-75, 2004
222004
Cumhuriyet'in 75 yıllık sigortacısı Koç Allianz
H Kazgan, A Soyak, M Koraltürk
Koç Allianz Sigorta AŞ, 1998
221998
Türkiye'de sermaye birikimi sorununa tarihsel perspektiften bir bakış ve ahmet hamdi başar'dan seçmeler
M Koraltürk
Sermaye Piyasası Kurulu, 1997
211997
Osmanlı Devleti’nde Şirketleşme, İlk Anonim Şirket ve Borsanın Kuruluşu
M Koraltürk
Osmanlı, İktisat (Edit. Cem Oğuz, Kemal Çiçek), C 3, 1999
201999
Âli iktisat meclisi (1927-1935)
M Koraltürk
Ekonomik Yaklasim 7 (23), 47-64, 1996
191996
Ahmet Hamdi Başar'ın hatıraları 1: Meşrutiyet, cumhuriyet ve tek parti dönemi:" Gazi bana çok kızmış..."
M Koraltürk
Bilgi Üniversitesi, 2007
182007
Milliyetçi bir refleks: Yer adlarının Türkleştirilmesi
M Koraltürk
The Turkification of place names], Toplumsal Tarih 117, 98-99, 2003
162003
Türkiye ekonomisinde bir öncü: Sümerbank
M Koraltürk, OS Arolat
Sümerbank, 1996
141996
Bir onbaşının doğu cephesi günlüğü, 1914-1915
AR Eti
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009
122009
Mübadelenin İktisadi Sonuçları Üzerine Bir Rapor
M Koraltürk
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 2 (6), 1996
121996
İlk çimento Fabrikamızın öyküsü: 1910-2004
E Dölen, M Koraltürk
Tarih Vakfı, 2004
112004
İktisadiyat Mecmuası ve Dizini
M Koraltürk
Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırma Dergisi 11, 295-331, 2001
102001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20