Ali Atilla Perek
Ali Atilla Perek
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Residual income versus discounted cash flow valuation models: An empirical study
AA Perek, S Perek
Accounting & Taxation 4 (2), 57-64, 2012
162012
Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının (TMS 36) Nakit Yaratan Birim, Şerefiye Ve Şirket Varlıkları Açısından İncelenmesi
ÖM Esen, AA Perek
122010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar İçin İskonto Oranının UFRS Hükümlerine Göre Hesaplanması–I
AA Perek
Mali Çözüm 84, 141-154, 2007
122007
KOBİ’ler İçin Uluslararası Finansal Raporlama Standardı ve Vergi Usul Kanunundaki Değerleme Esaslarına Toplu Bakış
N Şensoy, AA Perek
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 3 (2), 47-73, 2010
112010
TFRS Hükümlerine Göre Risksiz Faiz Oranı ve Türkiye Đçin Bir Öneri
AA Perek
Mali Çözüm Dergisi, 83-96, 2008
72008
ŞİRKET BİRLEŞMELERİNİN BİR PARÇASI OLARAK ELDE EDİLEN VE AKTİFLEŞTİRİLEN MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ VE İNGİLTERE TECRÜBESİ
AA Perek
Muhasebe ve Denetime Bakış, 97-112, 2007
62007
The revaluation model and its effects on financial Statements: an examination on bist 100 companies
ÖM Esen, AA Perek
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 11, 2016
52016
Residual income vs. Discounted cash flow valuation models: an empirical study
A Perek, S Perek
ISSN 1931-0285 CD ISSN 1941-9589 ONLINE, 646, 2012
32012
FvaÖk’ın Hesaplanması, Finansal tablo analizi ve şirket Değerleme de kullanımı
AAÇAH PEREK, ÇA HAZIR
İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2016
22016
Değerlemede İsim Hakkı Telif Ücreti Ödemekten Kurtulma Yöntemi
AA Perek
Yaklaşım, 2008
22008
BİLANÇOLARDA CARİ ORANIN ÖNEMİ VE HESAPLANMASI
H SÜMER, A PEKER
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 6 (1), 47-62, 2013
2013
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ STANDARDININ (TMS 36) NAKİT YARATAN BİRİM, ŞEREFİYE VE ŞİRKET VARLIKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ.
ÖM Esen, AA Perek
World of Accounting Science 11 (3), 2009
2009
TFRS HÜKÜMLERİNE GÖRE RİSKSİZ FAİZ ORANI VE TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ.
AA Perek
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis, 2008
2008
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR İÇİN İSKONTO ORANININ UFRS HÜKÜMLERİNE GÖRE HESAPLANMASI-II.
AA Perek
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis, 2008
2008
Valuation of Intangible Assets
AA Perek
PQDT-Global, 2007
2007
Kobiler İçin Uluslar Arası Finansal Raporlama Standardı ve Vergi Usul Kanunu’ndaki Değerleme Esaslarına Toplu Bakış
AA PEREK
Ankara SMMM Odası Yayın, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16