Prof. Dr. Cihad Demirli
Prof. Dr. Cihad Demirli
ticaret.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Instructional interactive whiteboard materials: Designers’ perspectives
YK Türel, C Demirli
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1437-1442, 2010
1132010
Anlamsal Web (Web 3.0) ve ontolojilerine genel bir bakış
C Demirli, ÖF Kütük
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2010
522010
Web Tabanlı Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri
C Demirli
Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 2002
44*2002
Sınıf öğretmenlerinin mesleğe adanmışlık düzeyine etki eden faktörler: Elazığ örneği
M Turhan, C Demirli, G Nazik
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2012
422012
Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarındaki gelişmeler
Y Kazu, C Demirli
Milli Eğitim Dergisi, 19, 2002
412002
Elektronik Portfolyo Öğretim Sürecinin Öğrenen Tutumlarına ve Öğrenme Algılarına Etkisi [The effect of electronic portfolio process on learners' attitudes and learning perceptions]
C Demirli
Yayınlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2007
27*2007
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi
C Demirli, YK Türel, B Özmen
Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, 26-28, 2010
212010
ICT usage of pre-service teachers: Cultural comparison for Turkey and Bosnia and Herzegovina
C Demirli
Edam, 2013
192013
Türkiye’deki bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik görüşleri
C Demirli, S Kerimgil, V Donmuş
Gaziantep University-Journal of Social Sciences 11 (2), 369-388, 2012
192012
Web tabanlı öğretimin öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinde öğrenci başarısına etkisi
C Demirli
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2002
192002
E-portfolio sürecinde öğrenci motivasyonu
M Gürol, C Demirli
VI Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansında, 2006
172006
BİR PERFORMANS DEĞERLENDİRME MODELİ: BİREYSEL GELİŞİM DOSYASI
E TEZCİ, AGC DEMİRLİ
132004
Ergenlerde sosyal dışlanma ve benlik saygısı arasındaki ilişki
A Gürler, C Demirli
Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık, 2017
12*2017
Evlilik doyumu üzerinde anne baba tutumunun etkisinin incelenmesi
C Demirli, M Kendir
Education Sciences 11 (3), 96-113, 2016
122016
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik görüşleri
C Demirli, S Kerimgil
III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiri …, 2009
112009
Öğretimde web tabanlı uygulamaların öğrenci başarısına etkisi
C Demirli, A Dikici
Third International Education, 2003
112003
Uzaktan eğitimde oluşturmacı tasarım ve uygulanması
M Gürol, C Demirli
Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyum ve Fuar Bildirileri (Özel Sayı 1), 2001
112001
TEKNİK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (Elazığ İli Örneği)
İY KAZU, C DEMİRLİ
Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi 2 (1), 75-82, 0
10
Interactive whiteboards in higher education: Instructors first impressions
C Demirli, YK Türel
Ani Yayincilik, 2012
92012
The effect of blended learning on the persistence of academic performance for computer education
C Demirli, M Aksoğan
Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi 1 (1), 2012
82012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20