Follow
Mihriban Aydın
Mihriban Aydın
Other namesMihriban Tursun Aydın, 米日班•吐尔逊
Assoc. Professor in Turkic Languages / Dokuz Eylül University
Verified email at deu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Tariat (Terh) Yazıtının Köktürk ve Uygur Coğrafyasını Anlamaya Katkıları
M Aydın
Türk Kültürü 2022 (2), 143-156, 2022
42022
Eski Türkçeden Çağdaş Uygurcaya, Festschrift in honor of Mirsultan Osman on the Occasion of His 85th Birthday (Edd.: Aysima Mirsultan - Mihriban Tursun Aydın - Erhan Aydın)
M Tursun Aydin
Kömen, 2015
3*2015
Eski Türk Kişi Adları
M Aydın
İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2024
22024
Türkçenin Onomastiğine Katkılar: Uygur Yazıtlarındaki Kişi Adları
M Aydın
Türkbilig 46, 55-86, 2023
2*2023
Eski Türk Yazıtlarında Alın Yazısı ve Bunun Dinî Anlamı Üzerine Notlar
M Aydın
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 139-147, 2024
2024
Sir Gerard Clauson’un Etimolojik Sözlüğünde Şine Usu Yazıtı ile İlgili Okuma ve Anlamlandırma Teklifleri Üzerine Notlar
M Aydın
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi 14, 526-542, 2024
2024
Tes Yazıtı’nın Güney Yüzünün 3. Satırında Yeni Bir Deyim? İlgerü konmak
M Aydın
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 38, 249-256, 2024
2024
Eski Türkçe Metinlerdeki Çigşi Ünvanı Üzerine Notlar
M Aydın
Eski Türkçenin İzinde - II: Moğol İstilasından Önce Türklerin Dili, 123-131, 2023
2023
Tonyukuk Yazıtı’ndaki Tek Örnekler Üzerine
M Aydın
Türk Kültürü 17 (2), 15-50, 2023
2023
Karı Çor Tegin Yazıtı İle İlgili Yapılan Çalışmalar Hakkında Bir Değerlendirme
M Aydın
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 39, 307-326, 2023
2023
Güney Sibirya Yazıtları - Adlandırma ve Sorunlar Hakkında Bir Değerlendirme
E Aydın, M Aydın
Yeni Türkiye 133, 76-92, 2023
2023
Sarı Uygurların Çin Kaynaklarındaki Farklı Adları Üzerine
M Aydın
VII. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildiri …, 2023
2023
Mihrigül Helil. 鄂尔浑文回鹘碑铭研究 [Orkhon Inscriptions of the Uyghur Kaghanate]. Beijing: China Social Sciences Press, 2022, pp. 337. ISBN: 978-7-5203-9829-9.
M Aydın
Journal of Old Turkic Studies 7 (1), 234-244, 2023
2023
Sarı Uygur Araştırmalarının Ustası Chen Zongzhen (陈宗振) ve Türkolojiye Katkıları
M AYDIN
Prof. Dr. Ceval Kaya Armağanı, 113-134, 2022
2022
Tonyukuk ve Bay-Bulun I (E 42) Yazıtlarında Geçen Arkuy-Arguy Sözcüğü Üzerine
M Aydın, E Aydın
Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları, Special Edition …, 2021
2021
Bėçin Sözcüğünün Kökeni Üzerine Yeni Bir Öneri
M Aydın, E Aydın
Türkbilig 41, 27-36, 2021
2021
现代维吾尔语复句的推导逻辑关系范畴研究, Çağdaş Uygurcada Karmaşık Cümlelerin Türetim Mantıksal İlişkileri.
M Aydın
2020
Buhatin Bazılhan (1932-2012)
M Tursun Aydın, E Aydın
Ahmet Buran (ed.): Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları, 2, 583-586, 2019
2019
Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Uygurlar ve Uygurca İle İlgili Kayıtlar
M Tursun Aydın
X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1637-1644, 2019
2019
Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Uygurlar ve Uygurca İle İlgili Kayıtlar
M Tursun Aydın
Journal of Old Turkic Studies 3 (1), 41-53, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20