Follow
Prof. Dr. Sezer Cihaner Keser
Prof. Dr. Sezer Cihaner Keser
van yüzüncü yıl üniversitesi heykel profesör
Verified email at yyu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The effectiveness of plastic arts education weighted creative drama in the education of gifted/talented children
SC Keser, P Erdem
Contemporary Educational Research Journal 9 (1), 32-37, 2019
152019
TÜRKİYE’DE SANAT VE SANAT EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER
AÇ İlhan
Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi 1 (1), 9-22, 2019
82019
Çevresel Sanat Bağlamında Christo-Jeanne Claude Çiftinin Disiplinlerarası Üç Boyutlu Tasarım Uygula
SC Keser
82015
Eskiçağda Dinsel Ve Ideolojik Söylemlerin Anitsal Kaya Yontularinda Görselleşmesi
S CİHANER KESER, H TELLİ
Turkish Studies (Elektronik) 12 (3), 607-630, 2017
3*2017
The relation between art education and ideology in the case of Turkey
S Keser
Global Journal on Humanites & Social Sciences, 1 (1), 233-238, 2015
22015
ÇAĞDAŞ SANATTA MEKAN OLARAK EVİN KATMANLARI
HN Yüksel, SC Keser
Art-e Sanat Dergisi 15 (29), 468-487, 2022
12022
Cypriot Journal of Educational Sciences
SC Keser, HN Yuksel
Sciences 17 (5), 1508-1516, 2022
12022
On “Self-Citation” in Academic Publications
TC HN Yüksel, SC Keser
Turkish Journal of Nephrology 33 (1), 4-7, 2024
2024
Shirin Neshat’ın Yapıtları Üzerinden Bir Sergi Kritiği
HN YÜKSEL, SC KESER
Sanat ve Yorum, 58-69, 2023
2023
20. VE 21. YÜZYIL ANITLARINDA İDEOLOJİK SÖYLEMLERE DAİR BİR DEĞERLENDİRME
SC KESER, HN YÜKSEL
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 369-397, 2022
2022
Urartu Taş Yontularında İnançsal ve İdeolojik Semboller
SC Keser, R Gökay, R Aktaş, S Örge
Journal of Art and Human-Sanat ve İnsan Dergisi, 92-111, 2022
2022
20. Yüzyıl Anıtlarının Devrilmesiyle Yıkılmaya Çalışılan Görsel Tarih
SC KESER, HN YÜKSEL
ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi, 29-50, 2022
2022
Cypriot Journal of Educational Sciences
E Pek, SC Keser, Ç Güler
Sciences 17 (9), 3367-3377, 2022
2022
#MeToo: Sanatçının Başa Çıkma Biçimi
HN Yüksel, SC Keser
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi, 535-550, 2022
2022
Deficiencies and potential corrections in ceramic art education according to the ceramic industry employees
E Pek, S Cihaner Keser, Ç Güler
CYPRIOT JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES 17 (9), 2022
2022
Western Influence in the Creation of Sculpture Education and Monuments.
SC Keser, HN Yuksel
Cypriot Journal of Educational Sciences 17 (5), 1508-1516, 2022
2022
20th Century quest for new art and interdisciplinary approach
SC Keser
Global Journal of Arts Education 7 (2), 61-65, 2017
2017
ÇEVRESEL SANAT BAĞLAMINDA CHRİSTO-JEANNE CLAUDE ÇİFTİNİN DİSİPLİNLERARASI ÜÇ BOYUTLU TASARIM UYGULAMALARINDA TEKSTİL KULLANIMI.
SC KESER, N OSKAY
Electronic Turkish Studies 10 (14), 2015
2015
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 11. ULUSAL SANAT SEMPOZYUMU/6-8 NİSAN 2015
B KİTABI
2015
Türkiye’de 1980 Sonrası Sanat Eğitiminin Kurumsallaşması ve Sanat Eğitimi İdeoloji İlişkisi
S KESER CİHANER
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi, 29-42, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20