Follow
Mürsel Doğrul
Mürsel Doğrul
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Verified email at erbakan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu
M Şeker, A Özer, Z Tosun, C Korkut, M Doğrul
Türkiye Bilimler Akademisi, 2020
402020
The future of cryptocurrency after the pandemic
M Doğrul, C Korkut
Reflections on the Pandemic, 641, 2020
2*2020
Japonya'nın terörle mücadele politikası
M Doğrul
PQDT-Global, 2017
12017
The Middle East in 1973-2001 Japanese Foreign Policy: Why and How does a Pacifist State Secure Energy?
M Doğrul
GLOBAL PERSPECTIVES ON JAPAN (GPJ), 46-63, 2022
2022
Rusya’nın Ukrayna’yı İşgali ve Uluslararası İlişkiler Çalıştayı Sonuç Raporu
M Doğrul
https://www.tuba.gov.tr/tr/yayinlar/suresiz-yayinlar/raporlar/rusyanin …, 2022
2022
BLOK ZİNCİRİNİN (BLOCKCHAIN) LİTERATÜR BÜYÜMESİ IŞIĞINDA YENİ SİBER GÜVENLİK ARAYIŞLARI
M Doğrul, A Erğurum
Güvenlik Bilimleri Dergisi 10 (3), 175 - 194, 2021
2021
Japon Siyasi Tarihinde Cengiz Han ve Moğollar
M Doğrul
Cengiz Han ve Mirası, 202-230, 2021
2021
TÜBA Assessment Report on COVID-19 Global Outbreak
MD Muzaffer ŞEKER, Ali ÖZER, Zekeriya TOSUN, Cem KORKUT
https://www.researchgate.net/publication …, 2020
2020
JAPONYA’NIN TERÖRLE MÜCADELE POLİTİKASI
M DOĞRUL
https://www.academia.edu/44558720/The_Counter_Terrorism_Policy_of_Japan, 2020
2020
Filistin-İsrail Sorununun Muhtemel Arabulucu Aktörü Olarak Japonya’nın Kapasitesi/İmkanları
M Doğrul
FAD-Filistin Araştırmaları Dergisi Sayı: 5 (Yaz 2019) BPS-Bulletin of …, 2019
2019
Japonya'nın Askeri Dönüşümünde Afrika'nın Yeri
M DOĞRUL
https://tasam.org/tr-TR/Icerik/51283 …, 0
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM
M ŞEKER, Y BULDUKLU, ÖÜC KORKUT, ÖGM DOĞRUL
Filistin-İsrail Sorununun Muhtemel Arabulucu Aktörü olarak Japonya'nın Kapasitesi/İmkanları (The Capacity/Oppor...
M DOĞRUL
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13