GÖKÇE CEREV
GÖKÇE CEREV
firat.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İş sağlığı ve güvenliği
G Cerev, Y Köseoğlu
Dora, 2018
102018
Geçmişten Günümüze Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenme Mücadelesi.
G Cerev
Journal of the Institute of Social Sciences Cankiri Karatekin University …, 2013
92013
Örgütsel sessizlik ve tükenmişlik ilişkisi: Turizm çalışanları örneği
A Benli, G Cerev
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi 15 (30), 411-433, 2017
62017
SENDİKALI KADINLAR VE YAŞADIKLARI SORUNLAR: KOCAELİ-GÖLCÜK’DE KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
B YENİHAN, G CEREV
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14 (4), 150-167, 2016
62016
SENDİKALI KADINLAR VE YAŞADIKLARI SORUNLAR: KOCAELİ-GÖLCÜK’DE KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
B YENİHAN, G CEREV
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 14 (4), 150-167, 2016
62016
Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki KocaeliGölcük te Görev Yapan Kadın Öğretmenlere Yönelik Bir İnceleme
B Yenihan, G Cerev
52015
Türkiye’de Kamu Çalışanlarının Örgütlenme Mücadelesinin Hukuksal Gelişim Süreci: 6289 Sayılı Kanun ve Sendikal Haklara Etkileri
G Cerev
Çalışma İlişkileri Dergisi 5 (2), 24-39, 2014
42014
Mobbing (işyerinde psikolojik taciz)
L Sevinçok, S PALAZ, HŞ SEÇER, H EMEÇ, G CEREV
Karatahta iş yazıları dergisi 5, 1-18, 2016
32016
Türkiye’de Kamu Sektöründe Öğretmenlerin Örgütlenmesi: Öğretmenlerin Sendikalaşma Ve Sendikal Gelecek Algılarına Yönelik Bir Alan Araştırması (Kocaeli İli Örneği). Sosyal …
G Cerev
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2013
32013
ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
G CEREV, S YILDIRIM
ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 0
3
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GENEL, İÇSEL VE DIŞŞAL İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
G Cerev
Journal of Administrative Sciences/Yonetim Bilimleri Dergisi 16 (32), 2018
22018
İŞGÜCÜ PİYASASI TEMEL KAVRAMLARI DOĞRULTUSUNDA ELAZIĞ İLİ İŞGÜCÜ PİYASASININ MEVCUT DURUMU VE ANALİZİ
G Cerev, B Yenihan
Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi 4 (1), 77-90, 2017
22017
The Impact of Entrepreneurship Training on the Entrepreneurial Tendency of University Students: A Research on Fırat University Faculty of Economics and Administrative Sciences …
A BENLİ, G CEREV
Journal of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik ve Kalkinma Dergisi …, 2018
12018
Türkiye’de Deniz İş Kanunu kapsamında çalışanların sendikal örgütlenme yapısı ve sorunları
G Cerev
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 2017
12017
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ
G ÇEREV
Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi 5 (1), 57-76, 0
1
Global AgeWatch Index and Insights
G Cruz-Martinez, G Cerev
2020
WOMEN EMPLOYMENT OF TECHNOPARKS IN TURKEY
H Uzun, G CEREV, F Savuk
Mehmet Akif Ersoy University, 2019
2019
Bölgesel Kalkınma ve İşgücü: Bingöl İli İşgücü Piyasası Üzerine Bir İnceleme
G Cerev, S Bulut
Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 (1), 75, 2019
2019
Strategic Researches II: From Local to Global." Working Life And Social Policy"
MK Namal, M Koçanci, M Karataş
London: IJOPEC Publication, 2018
2018
Türkiye'de Yoksulluğun Boyutu
G CEREV
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20