Büşra Özmen
Büşra Özmen
Computer Education and Instructional Technology, Research Assistant, Fırat University
firat.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Undergraduate students' experiences in programming: Difficulties and obstacles
B Özmen, A Altun
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 5 (3), 2014
712014
Learners’ views regarding the use of social networking sites in distance learning
B Özmen, B Atıcı
International Review of Research in Open and Distributed Learning 15 (4), 21-42, 2014
352014
BİT’in öğrenme öğretme sürecine entegrasyonu ve teknolojik pedagojik içerik bilgisi modeline eleştirel bir bakış
Y Usluel, B Özmen, FK Çelen
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 5 (1), 34-54, 2015
272015
The effects of social networking sites in distance learning on learners' academic achievements
B Özmen, B Atıcı
European Journal of Open, Distance and E-Learning, 2014
252014
Video paylaşim sitelerinin eğitsel amaçlı kullanımı
N Yıldırım, B Özmen
e-Journal of New World Sciences Academy, 2012
24*2012
Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi
C Demirli, YK Türel, B Özmen
Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, 26-28, 2010
232010
Integration of information and communication technologies into the teaching-learning process: Existing situation and trends in the literature
B Özmen, Y Koçak Usluel, FK Çelen
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (5), 1224-1253, 2014
16*2014
Sosyal ağ destekli uzaktan eğitim uygulamalarının öğrenci başarısı ve görüşlerine etkisi
B Özmen
16*2012
Blog kullanımının sınıf topluluğu duygusuna etkisi
B Atıcı, B Özmen
Eğitim Teknolojileri ve Araştırmaları Dergisi, 2012
112012
Blog kullanımının sınıf topluluğu duygusuna etkisi
B Atıcı, B Özmen
Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu 2011, 2011
112011
Adapting a residential course to web-based blended learning
B Özmen, T Tepe, H Tüzün
Eurasian Journal of Educational Research 75 (2018), 115-136, 2018
72018
Technology integration into curriculum in different countries
B Özmen
Various Aspects of ICT Integration in Education, 61-123, 2017
6*2017
Ortaokul öğrencilerine yönelik bilgi işlemsel düşünme becerileri testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
B Özmen
4th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 2016
42016
Programlama Öğretiminde Bilgisayımsal Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Oyun Tabanlı Bir Tasarım Modeli Önerisi
B Özmen
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020
2020
Üniversite öğrencilerinin programlama sürecinde kullandıkları problem çözme stratejilerinin incelenmesi
B Özmen, T Tepe, H Tüzün
12th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2018
2018
Üniversite öğrencilerinin öğrenilmiş çaresizlikleri ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
B Özmen, T Tepe, H Tüzün
12th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2018
2018
Uzaktan eğitimde öğrenme yönetim sistemlerinin kullanımı açısından öğretici yeterlilikleri ve rollerinin incelenmesi
L Ekici, E Tokluk, B Özmen, O Özdemir
11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2017
2017
Ortaokul öğrencilerinin oyunlaştırma destekli bilişim teknolojileri ve yazılım dersine yönelik ilgilerinin ve katılım düzeylerinin belirlenmesi
G Gülmez, B Özmen, O Özdemir
11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2017
2017
Oyun programlama sürecinde hata ayıklama: Bir yaz kampı deneyimi
B Özmen, YK Usluel
4th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, 2016
2016
Yüz yüze verilen bir dersin uzaktan eğitim için tasarım süreci
B Özmen, T Tansel, H Tüzün
2nd International Eurasion Educational Research Congress, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20