Follow
Ismail Kizilirmak
Ismail Kizilirmak
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kültürel turizmin önemi ve tüketici tercihlerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma
İ KIZILIRMAK, H Kurtuldu
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 100-120, 2005
1602005
Türkiye’de düzenlenen yerel etkinliklerin turistik çekicilik olarak kullanilmasina yönelik bir inceleme
İ KIZILIRMAK
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (15), 181-196, 2006
1552006
Türkiye'de meslek yüksekokulu turizm-otelcilik programı öğrencilerinin turizm sektörüne yönelik tutumlarının demografik değişkenlere göre değişimi: Anadolu, Akdeniz …
MA Kozak, İ KIZILIRMAK
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 12 (1), 9-16, 2001
1282001
Türk turizminde kokartli turist rehberlerin mevcut durumunun analizi
G Çetin, İ KIZILIRMAK
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14 …, 2012
1032012
Yöresel mutfağın kırsal turizm işletmelerinde uygulanması: Uzungöl örneği
İ KIZILIRMAK, A Albayrak, S Küçükali
International Journal of Social and Economic Sciences 4 (1), 75-83, 2014
942014
Dünyada ve Türkiye'deki Turizm İşletmelerinde Çevre Korumaya Yönelik Uygulamalar: Amaci ve Önemi
İ Kızılırmak
Sosyal Bilimler Dergisi, 1-12, 2011
802011
Türkiye’de uygulanan gastronomi turları rotalarının web tabanlı analizi ve değerlendirmesi
İ KIZILIRMAK, M OFLUOĞLU, L ŞİŞİK
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 4 (Special Issue 1), 258-269, 2016
642016
Mardin’in doğal ve kültürel çekiciliklerinin destinasyon pazarlaması kapsamında incelenmesi
O Atsız, İ Kızılırmak
Mukaddime 8 (1), 25-41, 2017
492017
Meslek yüksekokulları turizm ve otelcilik programlarının turizm sektörünün beklentileri doğrultusunda değerlendirilmesi
İ Kızılırmak
Milli Eğitim Dergisi 147, 88-60, 2000
372000
Meslek yüksekokulları turizm ve otelcilik programlarının günümüz turizm sektörünün beklentileri doğrultusunda değerlendirilmesi
İ Kızılırmak
Milli Eğitim Dergisi 147, 54-60, 2000
362000
İnovasyon örneği olarak moleküler mutfağın istanbul’daki restoran işletmelerinde uygulanmasına yönelik bir araştırma. 14
İ Kızılırmak, A Albayrak
Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 05-08, 2013
312013
SOSYAL TURİZMİN GELİŞİMİNDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ VE YAPILAN UYGULAMALAR
İ KİZİLİRMAK, SM Ertuğral
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 1 (2), 33-53, 2012
292012
DENEYİMSEL PAZARLAMA KAPSAMINDA SANAL TURLARIN MÜZE ZİYARETLERİNE ETKİSİ: PANORAMA 1453 ÖRNEĞİ
Ö TAŞKIRAN, İ KIZILIRMAK
Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi 3 (1), 1-19, 2019
272019
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ OTEL MİSAFİRLERİNİN SEYAHAT E-YORUMLARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ
İ KIZILIRMAK, Z Alrawadieh, S Aghayeva
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 6 (14 …, 2015
272015
Otel İşetmeciliğinde Müşteri Tatmini, Önemi ve Ölçme Teknikleri
İ KIZILIRMAK
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (2), 64-70, 1995
251995
Gastronomik Ürünlerin Destinasyon Seçimine Olan Etkisi: Edirne İli Örneği.
K ERGAN, İ KIZILIRMAK, S ERGAN
Balkan & Near Eastern Journal of Social Sciences (BNEJSS) 6 (3), 2020
232020
The superior destination experience
G ÇETİN, I Kizilirmak, M Balik
Journal of Tourismology 3 (2), 33-37, 2017
232017
Strategic branding in hospitality: Case of Accor Hotels
T Demirçiftçi, İ KIZILIRMAK
Journal of Tourismology 2 (1), 50-64, 2016
202016
Turlarda teknoloji kullanımı: Turistler ve turist rehberleri gözüyle bir değerlendirme
S Eser, C Çakıcı, D Babat, İ Kızılırmak
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
192019
Turistik ürün çeşitlendirmesi: Kültür ve turizm müdürleri görüşlerine dayalı bölgesel yaklaşımlar
MA Kozak, İ Kızılırmak
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (5), 2006
192006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20