hakkı çakır
hakkı çakır
Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora Öğrencisi
std.yildiz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
ISMEK hayat boyu öğrenme merkezi öğretmenlerinin örgüt kültürü algıları ile iş motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi
H Çakır
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri …, 2017
62017
Influence of Organizational Culture on the Job Motivations of Lifelong Learning Center Teachers
H ÇAKIR, Y Alpaydin
Interdisciplinary Journal of e-Skills and Lifelong Learning 15, 121-133, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–2