Follow
Mustafa Yıldırım Canbolat
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of plant growth-promoting bacteria and soil compaction on barley seedling growth, nutrient uptake, soil properties and rhizosphere microflora
MY Canbolat, S Bilen, R Çakmakçı, F Şahin, A Aydın
Biology and fertility of soils 42 (4), 350-357, 2006
3152006
Reclamation of saline-sodic soils with gypsum and MSW compost
A Hanay, F Büyüksönmez, FM Kiziloglu, MY Canbolat
Compost science & utilization 12 (2), 175-179, 2004
2332004
Effects of mineral and biofertilizers on barley growth on compacted soil
MY Canbolat, K Barik, R Çakmakçi, F Şahin
Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 56 (4), 324-332, 2006
392006
Arap yazılı Türk alfabesinin gelişmesi
M Canpolat
Harf Devrimi’nin 50. Yılı Sempozyumu, 49-50, 1991
261991
Compressive behavior of soil as affected by aggregate size with different textures in Turkey
K Barik, MY Canbolat, R Yanik, KR Islam
Journal of Animal and Plant Sciences 21 (2), 2011
212011
Toprağa organik materyal ilavesinin toprağın organik maddesi, agregat stabilitesi ve geçirgenliği üzerine etkileri
MY Canbolat
Atatürk Üni. Zir. Fak. Dergisi 23, 113-123, 1992
211992
Evaluation of thermal mud characteristics of Erzurum (Kö prükö y) clayey raw materials (NE Turkey)
K Ekrem, YC Mustafa, Y Necmi, O Muuml; dahir
International Journal of Physical Sciences 7 (40), 5566-5576, 2012
132012
Toprağın kıvam limitleri üzerine etki eden bazı faktörler ve kıvam limitlerinin tarımsal yönden değerlendirilmesi
MY CANPOLAT, T ÖZTAŞ
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 28 (1), 120-129, 1997
131997
Strength of individual soil aggregates against crushing forces I. Influence of aggregate characteristics
T ÖZTAŞ, K SÖNMEZ, MY CANBOLAT
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23 (6), 567-572, 1999
121999
Atatürk Üniversitesi topraklarında tekstürel değişimin jeoistatistiksel yöntemlerle belirlenmesi
M Akgül, T Öztaş, MY Canbolat
İ. Akalın Toprak ve Çevre Sempozyumu. Bildiriler (I), 82-91, 1995
121995
Iğdır yöresi topraklarında kaymak sertliği (kırılma değeri) ile ilgili araştırmalar
MY Canbolat
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 95-100, 1990
111990
Compactibility of soils at different moisture contents
MY Canbolat, T Öztaş, K Barik, EL Aksakal
International conference on sustainable land use and management, 110-112, 2002
102002
Organik materyal ilave edilmiş toprakların agregat stabilitesi, briket hacim ağırlığı ve kırılma değeri arasındaki ilişkiler
MY Canbolat, İ Demiralay
Türkiye Toprak İlmi Derneği Toprak ve Çevre Sempozyumu 2, 1995
101995
Erzurum ili Kuzgun Baraj Gölü havzasında gerçek ve potansiyel erozyon risk alanlarının CORINE yöntemiyle belirlenmesi
T DİNDAROĞLU, M CANBOLAT
KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 16 (4), 8-15, 2013
92013
Strength of individual soil aggregates against crushing forces II. Influence of selected soil properties
T ÖZTAŞ, MY CANBOLAT, K SÖNMEZ
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23 (6), 573-578, 1999
81999
Ç akmakà § i, R., Åžahin, F. & Aydin, A.(2006). Effect of plant growth-promoting bacteria and soil compaction on barley seedling growth, nutrient uptake, soil properties and …
MY Canbolat, S Bilen
Biology and Fertility of Soils 42, 350-357, 0
8
Use of a stabilized sewage sludge in combination with gypsum to improve saline-sodic soil properties leached by recycled wastewater under freeze-thaw conditions
U Sahin, FM Kiziloglu, AHM Abdallh, ANAD Badaou, HA Sabtow, ...
Journal of Environmental Management 274, 111171, 2020
72020
Kuzgun baraj gölü su üretim havzasının toprak kalitesi bakımından değerlendirilmesi
T Dindaroğlu, M Canbolat
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 42 (2), 145-151, 2011
72011
Toprak bilgisi
O Aydemir, M Akgül, MY Canbolat, AA Işıldar
Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın, 2001
62001
Aralık ilçesi rüzgar erozyon alanı sorunlu topraklarına organik atık materyal uygulanıasının etkileri
M Canbolat, A Hanay, Ö Anapalı
Atatürk Üni. Zir. Fak. Der, 3, 1996
61996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20