Follow
Enes Furkan Onur
Title
Cited by
Cited by
Year
Corpus Coranicum projesi dokümantasyon bölümlerinin analizi (Tez Metni)
EF Onur
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022
32022
Corpus Coranicum Projesi Dokümantasyon Bölümlerinin Muhteva Analizi (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2023)
O Enes Furkan
Ankara Okulu Yayınları 1, 373, 2023
2023
ABD’nin İlk İslam İslam Yüksekokulu Zaytuna College ve Müslüman Gençler Üzerindeki Etkisi
E Furkan ONUR
İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum 1, Türkiye Diyanet Vakfı, 2020, 55-76, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3