Hasan Bacanli
Hasan Bacanli
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Verified email at fsm.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitim psikolojisi
H Bacanlı
Pegem Akademi, 2011
1691*2011
Sosyal beceri eğitimi (4. baskı)
H Bacanlı
Ankara: Pegem Akademi, 2012
492*2012
Psikolojik kavram analizleri
H Bacanlı
Nobel, 2002
439*2002
Bes Faktor Kuramina dayali bir kisilik ölceginin geliştirilmesi: Sifatlara Dayali Kisilik Testi: SDKT [The development of a personality test based on the five factor theory …
H Bacanli, T Ilhan, S Aslan
Turk Egitim Bilimleri Dergisi 7 (2), 261-279, 2009
438*2009
Duyuşsal davranış eğitimi
H Bacanlı
Nobel Yayın Dağıtım, 2006
428*2006
Sosyal ilişkilerde benlik: Kendini ayarlamanın psikolojisi
H Bacanlı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2004
248*2004
Matson çocuklarda sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin (MESSY) Türkçeye uyarlanması
H BACANLI, F Erdoğan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 3 (2), 351-379, 2003
102*2003
The importance of psychological traits: A cross-cultural study
JE Williams, RC Satterwhite, JL Saiz
Springer Science & Business Media, 2006
982006
Quadruple thinking: Creative thinking
H Bacanlı, MA Dombaycı, M Demir, S Tarhan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 12, 536-544, 2011
902011
Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı
H BACANLI
82*2017
Sürekli Umut Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
S Tarhan, H Bacanli
The Joirnal of Happiness and Well-being 3 (1), 1-14, 2015
692015
Biyoloji öğretmeni adaylarının çevreye yönelik tutumları
M Altın, H Bacanlı, K Yıldız
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18, 2002
64*2002
Başa çıkma stilleri ölçeği kısa formunun (BÇSÖ-KF) psikometrik özelliklerinin incelenmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması
H Bacanlı, M Sürücü, T İlhan
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler 13 (1), 81-96, 2013
55*2013
İhtiyaç doyum ölçeği uyarlama çalışması
Z Cihangir-Çankaya, H Bacanlı
VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri, 9-11, 2003
52*2003
Coping with loneliness: A cross-cultural comparison.
A Rokach, H Bacanli, G Ramberan
European Psychologist 5 (4), 302, 2000
482000
BAŞARI HEDEF YÖNELİMİ, BENLİK SAYGISI VE AKADEMİK BAŞARININ KENDİNİ ENGELLEMEYİ YORDAMADAKİ ROLÜ
N Üzbe, H Bacanli
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 13 (1), 2015
472015
Türkiye’de okulöncesi eğitim ve ilköğretim sistemi: Temel sorunlar ve çözüm önerileri
S Özdemir, H Bacanlı, M Sözer
Türk Eğitim Derneği 1, 2007
452007
Perceived causes of uses lonelines: a cross-cultural comparison
A Rokach, H Bacanli
Social Behavior and Personality: an international journal 29 (2), 169-182, 2001
432001
Quadruple thinking: Critical thinking
M Demir, H Bacanlı, S Tarhan, MA Dombaycı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 12, 545-551, 2011
422011
Yetişkinlik ve Yaşlılık Gelişimi ve Psikolojisi
H BACANLI
Açılım Kitap, 2012
40*2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20