Takip et
Alaattin Kiziltan
Alaattin Kiziltan
Bilinmeyen bağlantı
erdogan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Iktisadi Kriz Kuramlari, Finansal Küreselleşme ve Para Krizleri
Ö YILMAZ, A KIZILTAN, K Vedat
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 77-97, 2005
1302005
Türkiye’de Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Siralamasi: Temel Bileşenler Analizi
ŞM Ersungur, A KIZILTAN, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 55-66, 2007
982007
Çekim Modeli: Türkiye’nin İhracati Üzerine Bir Uygulama
Ö Tatlici, A KIZILTAN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25, 2011
682011
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İTHALATA BAĞIMLILIĞIN GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE ANALİZİ
ŞM Ersungur, A Kiziltan
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (1), 267-278, 2010
492010
Tek Kutuplu Bir Dünyada Çin Halk Cumhuriyeti’nin Süper Güç Olabilirliği
A Kızıltan
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5 (1), 45-66, 2004
432004
Türkiye İle diğer Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik ilişkilerinin analizi
M Ersungur, A KIZILTAN, K Karabulut
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 14 (35), 285-310, 2007
412007
Türkiye’de reel döviz kuru değişmelerinin ihracat ve ithalata etkisi
A KIZILTAN, O Ciğerlioğlu
EKEV Akademi Dergisi 36, 49-50, 2008
302008
Türkiye’de iller ve bölgelerin ekonomik gelişme düzeyleri arasindaki uzun dönemli ilişkiler
A Kızıltan, ŞM Ersungur
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2), 269-286, 2007
292007
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖRLERARASI YAPISAL BAĞINLAŞMA-GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA
ŞM ERSUNGUR, A KIZILTAN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (2), 17-31, 2010
282010
GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ
A KIZILTAN, M Ersungur, Ö Polat
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1), 83-99, 2008
282008
GÖÇ-TİCARET İLİŞKİSİ: TÜRKİYE’NİN TÜKETİM MALI İHRACATI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Ö Buzdağli, A Kiziltan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (3-4), 65-75, 2011
212011
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ORTAK DIŞİŞLERİ VE GÜVENLİK POLİTİKASINA BİR BAKIŞ
A KIZILTAN, K Yasemin
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (1), 201-225, 2010
192010
TÜRKİYE’DE FINDIK SEKTÖRÜNDE ÜRETİCİLERİN SORUNLARI: SAMSUN İLİNDE BİR UYGULAMA
A KIZILTAN, H YALÇIN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (4), 79-98, 2011
172011
TÜRKİYE’DE KISA VADELİ YABANCI YATIRIMLAR İLE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ İLİŞKİ
F Karpuz, A KIZILTAN
EKEV akademi dergisi, 197-209, 2014
152014
Türkiye’nin Dış Ticaretinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (ECO) Yeri ve Önemi
A KIZILTAN, AR SANDALCILAR
Avrasya Etüdleri 39 (1), 99-122, 2011
142011
Ekonomik krizlerin sosyal etkileri: Türkiye üzerine bir uygulama (1980-2016)
A Dilara, Ç KARIŞ, A KIZILTAN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 33 (2), 415-434, 2019
82019
Türkiye ekonomisinde sektörlerin istihdama etkileri: girdi-çıktı yaklaşımıyla bir uygulama
ŞM Ersungur, A Kızıltan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10, 155-163, 2011
82011
Türkiye’de enflasyon, tüketim ve tasarruf ilişkisinin ekonometrik analizi
A Dilara, A KIZILTAN
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (7), 13-41, 2018
72018
İhracatın Belirleyicileri Türk İmalat Sanayi Üzerine Bir Uygulama
A Kiziltan
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 1996
71996
Bilgi Ekonomisi Göstergelerine göre Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’nin Hiyerarşik Kümeleme Metotlarıyla Kümelenmesi
E Oktay, H Özer, A Kızıltan, S Kaynak
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 45 (522), 51-67, 2008
62008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20