Follow
Cem TOPSAKAL /TUNA
Cem TOPSAKAL /TUNA
Eğitim Bilimleri Profesör, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Verified email at erdogan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Göçle gelen ailelerin çocuklarının eğitim-öğrenim hakkı ve sorunları üzerine nitel bir çalışma
C Topsakal, Z Merey, M Keçe
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (27), 546-560, 2013
1032013
Avrupa birliğine uyum çerçevesinde değerler eğitimi
N Tozlu, C Topsakal
Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 177-202, 2007
792007
Kosova'da yaşayan Türkçe eğitim
C Topsakal, B Koro
Balkan Aydınlar ve Yazarlar Yayınları, 2007
332007
Avrupa Birliği eğitim politikaları ve bu politikalara Türk Eğitim Sistemi’nin uyumu
C Topsakal
PQDT-Global, 2003
322003
Öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşlerine göre ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yükseklisans programlarının niteliği ve programlarda yaşanan sorunlar
HB Memduhoğlu, C Topsakal
Ege Eğitim Dergisi 9 (1), 95-129, 2008
272008
Avrupa Birliği ve eğitim
C Topsakal, M Hesapçıoğlu
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 1 (1), 441-461, 2001
182001
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Aday Öğretmenler ve Diğer Paydaşların Görüşleri.
C Topsakal, A Duysak
Sakarya University Journal of Education 7 (3), 2017
172017
Genel ve mesleki-teknik lise öğrencilerinin örgütsel kültür algıları: Kosova örneği
C İpek, EFR Üniveristesi, C Topsakal
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 57 (57), 53-76, 2009
162009
Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre öğrencilerin çocuk haklarını kullanmaları
C Topsakal, O Ayyürek
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (2 …, 2012
152012
Yönetici ve öğretmen algılarına göre ilköğretim okullarında örgütsel demokrasinin benimsenme ve uygulanabilme düzeyi
G Şeker, C Topsakal
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2010
152010
Kosova eğitim sistemi ve Türkiye eğitim sistemi İle karşılaştırılması
M Zengin, C Topsakal
Karadeniz Araştırmaları 18 (18), 107-126, 2008
142008
Osmanlı Devleti’nin Kosova eğitim sistemi’ne yönelik yönetimsel düzenlemeleri
E Sofuoğlu, C Topsakal
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 2007
142007
Quality and problems of teacher education graduate programs according to the views of students and faculty members
HB Memduhoğlu, C Topsakal
Ege Eğitim Dergisi 9 (1), 95-129, 2008
102008
A qualitative study on education rights and problems of immigrant families’ children
C Topsakal, Z Merey, M Keçe
The Journal of International Social Research 6 (27), 546-560, 2013
92013
Policy on Teacher Employment Model in Turkey: Contracted Teachers.
C Topsakal
International Journal of Educational Methodology 5 (4), 671-682, 2019
82019
Avrupa Birliği sürecinde eğitim ve avrupa vatandaşlığı
M HESAPÇIOĞLU
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 26 …, 2013
82013
The Level of Ability to Adopt and Apply Organizational Democracy to Primary Schools According to Perceptions of Teachers and Administrators.
G Seker, C Topsakal
Educational Sciences: Theory and Practice 11 (3), 1222-1227, 2011
72011
Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği Politikaları
T Cem
TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi 5 (13), 97-108, 2015
6*2015
Eğitim fakültesi öğretmen adaylarının aldıkları disiplin cezaları üzerinde bir inceleme
C Topsakal
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 1 (7), 287-316, 2011
62011
Avrupa birliğinin eğitim politikaları ve STK’ların yeri
C Topsakal
Sivil Toplum Dergisi 3 (12), 145-148, 2005
62005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20