Follow
Mustafa Şen
Mustafa Şen
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de iç göçlerin neden ve sonuç kapsamında incelenmesi
M Şen
Çalışma ve Toplum 1 (40), 231-256, 2014
1442014
Türkiye’de engellilere yönelik istihdam politikaları: sorunlar ve öneriler
M Şen
Sosyal Güvenlik Dergisi 8 (2), 129-152, 2018
852018
Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Kapsamında Türkiye'de Mesleki Eğitim Kurslarının Analizi
M Şen
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 2 (1), 67-89, 2016
292016
Türkiye'de İş Kazaları: Avrupa Birliği Ülkeleri Bağlamında Bir Değerlendirme
M Şen, S Dursun, G Murat
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 9 (16), 1167-1190, 2018
282018
TRABZON'DAN İSTANBUL'A GÖÇ EDENLERİN SOSYO-EKONOMİK ANALİZİ.
M Şen
Calisma Dünyasi Dergisi 2 (3), 2014
152014
TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL GRUPLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
M Şen, YE Tunç
Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 6 (16), 568-596, 2017
132017
Çalışma Yaşamında Engelliler
M Şen
Çalışma Yaşamında Özel Gruplar, 211-276, 2017
122017
İŞKUR Mesleki Eğitim Kurslarının İstihdama Katkısı: Trabzon İlinde Bir Araştırma
M Şen
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2015
102015
Türkiye'de İç Göç ve Sosyo-Ekonomik Uyum Süreci: İstanbuldaki Trabzonlular Örneği
M Şen
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal …, 2010
102010
Türkiye’de Kadın İstihdamının Genel Görünümü: İstihdamın Artırılması Kapsamında Seçilmiş Ülke Örnekleri.
F AYTA, M ŞEN
Uluslararasi Ekonomi ve Yenilik Dergisi 9 (2), 2023
42023
Türkiye’de Kıdem Tazminatı ve İşsizlik Sigortası İkileminde Fon Tartışmaları
ŞEN Mustafa
Journal of Social Policy Conferences 2 (81), 325-366, 2021
4*2021
Türk Borçlar Kanunu’nda Faiz Hükümleri ve Sınırları Adi İşlerde Faiz Ticari ve Tüketici İşlemi Olmayan İşlerde Faiz
MS ŞEN
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 469-516, 2018
32018
İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM KURSLARININ İSTİHDAMA KATKISI: TRABZON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
M Şen
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10 (18), 200-220, 2018
32018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısı: Demografik Faktörler ve Psikolojik Semptomlar Açısından Bir İnceleme
S DURSUN, ŞEN Mustafa
SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi 12 (2), 251-266, 2022
22022
Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik: İşsizlikle Mücadelede İşgücü Piyasası Politikaları
M Şen
Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Sosyal Politikalar, 133-207, 2019
22019
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da Faiz Hükümleri ve Sınırları-Tüketici İşlemlerinde Faiz
MS Şen, MK Şen
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 163-200, 2019
12019
İSLAMİ PERSPEKTİFTEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNE BİR BAKIŞ.
G MURAT, S DURSUN, M ŞEN
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 30 (5), 2016
12016
Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Türkiye'de Genç İşsizliğini Önlemeye Yönelik Politikalar
M Şen, A Kabakçı
Cumhuriyetin 100.Yılına Armağan-Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.Yılında Sosyal …, 2023
2023
ENGELLİLİK VE YOKSULLUK DÖNGÜSÜ BAĞLAMINDA ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL YARDIMLAR
M Şen
TÜRKİYE'DE ENGELLİLER VE SOSYAL POLİTİKALAR, 219-247, 2023
2023
ENGELLİLER-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
A Kabakçı, M Şen
TÜRKİYE'DE ENGELLİLER VE SOSYAL POLİTİKALAR, 179-195, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20