Takip et
Sibel Önal
Sibel Önal
Doktor Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü
ankara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okulöncesi dönem çocuklarda malnütrisyon ve obezite prevelansının değerlendirilmesi: Ankara örneği
S Önal, A Özdemir, C Meşe, B Koca Özer
DTCF Dergisi 56 (1), 210-225, 2016
282016
Ankara Kent Parklarının Kullanımının Belirlenmesi
S ÖNAL, M SAĞIR
Ankara Araştırmaları Dergisi 6 (1), 77-90, 2018
222018
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN ALGISI VE BEDEN KİTLE ENDİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
S Önal, BK Özer, M Sağır, S Sağır, A Özdemir, S Acar, CM Yavuz
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 59 (1), 543-558, 2019
142019
Kentsel alanların tasarımında ergonomik sorunlar
A Galip, Ö Sibel
Antropoloji, 51-60, 2016
122016
Obezitenin Değerlendirilmesinde Beden Kütle İndeksi ve Biyoelektrik Empedans Metotlarının Etkinliğinin Karşılaştırılması
Y Bektaş, T Gültekin, G Akın, S Önal
Antropoloji, 67-86, 2014
112014
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN SIRA TASARIMI
G Akın, T Gültekin, Y Bektaş, S Önal, E Tuncer
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 54 (1), 269-286, 2014
10*2014
Analysis of the relationship between body perception and body mass index in university students
S Önal, KB Özer, M Sağır, S Sağır
DTCF Journal 59 (1), 543-558, 2019
72019
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kız ve erkek öğrencilerinin vücut kompozisyonu parametrelerinin karşılaştırmalı analizi
S Önal
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
52011
Evaluation of Dietary Patterns and Health Status of Young Adults from Turkey: University Students from Urban and Rural Provinces
S Meşe, C., Koca Özer, B., Sağır, M., Sağır, S., Özdemir, A. Önal, S., Acar
Advances in Nutrition & Food Science 2 (1), 1-8, 2017
42017
Kent Parklarda Kullanılan Donatıların Standartlara Uygunluğunun Belirlenmesi: Ankara Örneği
S Önal
Antropoloji, 54-64, 2019
32019
Identification of the use of urban parks in ankara
S Önal, M Sağır
Journal of Ankara Studies 6 (1), 77-90, 2018
32018
6-17 Yaş Arası Ankara Çocuk ve Adölesanlarında Büyüme Durumunun Değerlendirilmesi
K Başak, A Özdemir, S Önal, CM Yavuz
Antropoloji, 74-86, 2020
22020
Antropometri Ve Spor Üzerine
Ö Sibel
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2), 98-100, 2016
22016
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sıra ve Sıra Altlığı Tasarımı
G Akın, T Gültekin, Y Bektaş, S Önal, E Tuncer
Ankara Üniversitesi BAP Projesi, Proje, 2013
22013
Peer relations linking overweight and obesity, and mediator factors among Turkish adolescents
BK Özer, MY Bıçakçı, HO Yeloğlu, N Aral, AÖ Başaran, CM Yavuz, S Önal, ...
Papers on Anthropology 30 (2), 51-69, 2021
12021
FARKLI KATEGORİLERDEKİ FUTBOLCULARIN SOMATOTİP ANALİZİ
B Yaşar, A Özder, S Önal, A Özdemir, CM Yavuz, M Sağır, BK Özer
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (4), 143-157, 2019
12019
Evaluation of arm anthropometry and nutrition in Turkish preschool children
A Özdemir, S Önal, BK Özer
Вестник Московского университета. Серия 23 (3), 57, 2014
12014
Yeşil ergonomi: Ergonomiye ekolojik bir yaklaşım
S Önal
Antropoloji, 44-52, 2023
2023
ADÖLESANLARDA BOY VE AĞIRLIK ÖLÇÜMLERİ İLE ÖZBİLDİRİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
S ÖNAL, A ÖZDEMİR, BK ÖZER
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 60 (1), 81-96, 2020
2020
Validity and accuracy of self-reported height and weight among Turkish adolescents
S Önal, A Özdemir, BK Özer
21st Congress of European Anthropological Association, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20