Follow
Sibel Önal
Sibel Önal
Doktor Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü
Verified email at ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Okulöncesi dönem çocuklarda malnütrisyon ve obezite prevelansının değerlendirilmesi: Ankara örneği
S Önal, A Özdemir, C Meşe, B Koca Özer
DTCF Dergisi 56 (1), 210-225, 2016
23*2016
Ankara Kent Parklarının Kullanımının Belirlenmesi
S ÖNAL, M SAĞIR
Ankara Araştırmaları Dergisi 6 (1), 77-90, 2018
212018
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN ALGISI VE BEDEN KİTLE ENDİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ö Sibel, BK ÖZER, M SAĞIR, S SAĞIR, A ÖZDEMİR, A Sercan, ...
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 59 (1), 543-558, 2019
142019
Kentsel alanların tasarımında ergonomik sorunlar
A Galip, Ö Sibel
Antropoloji, 51-60, 2016
122016
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN SIRA TASARIMI
G Akın, T Gültekin, Y Bektaş, S Önal, E Tuncer
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 54 (1), 269-286, 2014
10*2014
Obezitenin Değerlendirilmesinde Beden Kütle İndeksi ve Biyoelektrik Empedans Metotlarının Etkinliğinin Karşılaştırılması
Y Bektaş, T Gültekin, G Akın, S Önal
Antropoloji, 67-86, 2014
92014
Analysis of the relationship between body perception and body mass index in university students
S Önal, B Koca Özer, M Sağır, S Sağır, A Özdemir, S Acar, C Meşe Yavuz
DTCF Journal 59 (1), 543-558, 2019
72019
Evaluation of Dietary Patterns and Health Status of Young Adults from Turkey: University Students from Urban and Rural Provinces
S Meşe, C., Koca Özer, B., Sağır, M., Sağır, S., Özdemir, A. Önal, S., Acar
Advances in Nutrition & Food Science 2 (1), 1-8, 2017
52017
Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi kız ve erkek öğrencilerinin vücut kompozisyonu parametrelerinin karşılaştırmalı analizi
S Önal
Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2011
52011
Kent Parklarda Kullanılan Donatıların Standartlara Uygunluğunun Belirlenmesi: Ankara Örneği
S Önal
Antropoloji, 54-64, 2019
42019
Identification of the Use of Urban Parks in Ankara
S Önal, M Sağır
Journal of Ankara Studies 6 (1), 77-90, 2018
32018
6-17 Yaş Arası Ankara Çocuk ve Adölesanlarında Büyüme Durumunun Değerlendirilmesi
K Başak, A Özdemir, S Önal, CM Yavuz
Antropoloji, 74-86, 2020
22020
Antropometri Ve Spor Üzerine
Ö Sibel
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2), 98-100, 2016
22016
Üniversite öğrencilerine yönelik sıra ve sıra altlığı tasarımı
GPY Akın, TAS Gültekin, YAS Bektaş, SAS Önal
22013
Peer relations linking overweight and obesity, and mediator factors among Turkish adolescents
BK Özer, MY Bıçakçı, HO Yeloğlu, N Aral, AÖ Başaran, CM Yavuz, S Önal, ...
Papers on Anthropology 30 (2), 51-69, 2021
12021
FARKLI KATEGORİLERDEKİ FUTBOLCULARIN SOMATOTİP ANALİZİ
B Yaşar, A Özder, S Önal, A Özdemir, CM Yavuz, M Sağır, BK Özer
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (4), 143-157, 2019
12019
Evaluation of arm anthropometry and nutrition in Turkish preschool children
A Özdemir, S Önal, BK Özer
Вестник Московского университета. Серия 23 (3), 57, 2014
12014
Yeşil ergonomi: Ergonomiye ekolojik bir yaklaşım
S Önal
Antropoloji, 44-52, 2023
2023
ADÖLESANLARDA BOY VE AĞIRLIK ÖLÇÜMLERİ İLE ÖZBİLDİRİMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
S ÖNAL, A ÖZDEMİR, BK ÖZER
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 60 (1), 81-96, 2020
2020
Validity and accuracy of self-reported height and weight among Turkish adolescents
S Önal, A Özdemir, BK Özer
21st Congress of European Anthropological Association, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20