Takip et
Dr. Ahmet Fidan
Dr. Ahmet Fidan
Assit.Prof.Dr. in Ordu University
ahmetfidan.com üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kişisel ve kurumsal açıdan imaj oluşturma, imaj yaratma ve imaj yenileme süreçlerine ilişkin tespitler ve bireysel/kurumsal imaj oluşturma ve imaj koruma modeli önerisi
A Fidan
Kent Akademisi 6 (15), 63-73, 2013
272013
Tarım, Sanayi ve Bilgi Toplumunda Üretim ve Tüketim İlişkilerinin İşletme ve Yönetimleri Üzerindeki Etkileri
A Fidan
Mevzuat Dergisi 6 (62), 1-13, 2003
272003
Dünyada ve Türkiye’de Madencilik Faaliyetleri, Altın Madenciliği’nin Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi
A FİDAN
Kent Akademisi 9 (26), 26-39, 2016
122016
Köy Kanunu Tasarı Taslağına İlişkin İncelemeler İrdelemeler ve Öneriler
A FİDAN
Urban Academy | Kent Akademisi 6 (13), 1-8, 2013
72013
The effect of micro entrepreneur arrangements to city culture in terms of urban esthetics and street peace in the urbanization process
A Fidan
Uncertainty and challenges in contemporary economic behaviour 1, 259-271, 2020
52020
Antik Liman Kentlerindeki Sosyal ve Düşünsel Yaşam Üzerinde Deniz Ticaretinin Etkisi, Tieion/Teion Antik Kenti Üzerine Bir İnceleme Karadeniz’in Efes’i Teion!
A FİDAN
Kent Akademisi | Urban Academy 9 (3), 84-101, 2016
52016
Kanal İstanbul Projesi ve Çılgın İstanbul Uydukent Projesi Üzerine Bütünleşik Fütz Analizi
A FİDAN
Kent Akademisi 8 (22), 53-62, 2015
52015
Analitik ve Sistematik Açıdan, Denetim Kavramına Etik ve Evrensel Yaklaşım
A FİDAN
Kent Akademisi 7 (17), 1-8, 2014
52014
Metropoliten Kentlerde Yaşayanların Kentsel Sorunlara ve Bu Sorunlardan Kent içi Ulaşıma Bakışları Araştırması
A Fidan
Mevzuat Dergisi 7 (73), 73, 2004
52004
Yerel Yönetimlerde Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımını Engelleyen Faktörler ve Balıkesir Yöresindeki Yerel Yönetimler İçin Çözüm Önerileri
A Fidan
Mevzuat Dergisi 7 (73), 1-9, 2004
52004
Dünden Bu Güne Kabotaj ve Türk Denizciliğindeki Yeni İvmelenmeler
A Fidan
Kent Akademisi 7 (18), 61-69, 2014
42014
Sürdürülebilir Toplu Ulaşım Sistemi ve Önemi
A Fidan
Kent Akademisi Kent Kültürü ve Yönetimi/Elektronik Dergi 4 (1), 1-9, 2011
42011
The Effect of Attitudes by Generations X, Y, Z, Alpha, Beta, Gamma and Delta on Children
A Fidan
Being a Child in a Global World, 17-33, 2022
32022
How Disadvantaged Groups and Street Vendors Participate in Management during Disaster and Crisis Periods. Corona Process Example
A Fidan
A New Social Street Economy: An Effect of The COVID-19 Pandemic 107, 169-179, 2021
32021
Diyagnostik Açıdan Duyu Bozukluklarına Diyalektik Değinimler
A FİDAN
Kent Akademisi | Urban Academy 8 (21), 17-26, 2015
32015
Bir İnsan Olarak Koca Reis, Hayatı ve Vizyonu
A FİDAN
Urban Academy | Kent Akademisi 6 (2), 37-44, 2013
32013
Belediyeler ile İl Özel İdaresi Arasındaki Yönetim Hizmet ve İdarî Vesayet İlişkileri
A Fidan
ekitapyayin.com 1, 1-25, 2010
3*2010
Değişme Ve Gelişme Sürecinin Örgütler, Yerel Yönetimler Ve Bir Yerel Yönetim Örgütü Olan Belediyeler Üzerindeki Etkileri
A Fidan
Mevzuat Dergisi 6 (63), 1-8, 2003
32003
Kıyı Dolguları ve Kıyı Düzenlemeleri Üzerine Hukuksal Yaklaşımlar ve Kıyı Korumaya İlişkin Çevresel Önlemler
A FİDAN
Kent Akademisi | Urban Academy 9 (1), 9-18, 2016
2*2016
Daralan Kentlerde ve Zamanda, Kısalan ve Yüzeyselleşen Edebiyat Ortamında Çocukların ve Gençlerin İdeal Gerçeklik ve Reel Gerçeklik İkileminde Algı ve İlgi Sorunsalı
A FİDAN
Urban Academy | Kent Akademisi 8 (4), 128-144, 2015
22015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20