Takip et
Süleyman İrvan
Süleyman İrvan
uskudar.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İletişim çalışmalarına giriş
J Fiske, S İrvan, E Uzun
Ark, 1996
8201996
Popüler kültürü anlamak
J Fiske, S İrvan
Bilim Sanat Yayınlar/ARK, 1999
3171999
Medya kültür siyaset
S İrvan
Alp Yayınevi, 2002
1462002
Medya ve etik
S İrvan
Habercinin El Kitabı (Medya, Etik ve Hukuk), Sevda Alankuş Kural (der.), IPS …, 2003
622003
Peace journalism as a normative theory: Premises and obstacles
S İrvan
612006
Gündem Belirleme Yaklaşımının Genel Bir Değerlendirmesi
S İrvan
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi İletişim 9, 69-106, 2001
612001
Demokratik sistemde medyanın rolü
S İrvan
Birikim Dergisi, 76-83, 1995
331995
Metin Çözümlemelerinde Yöntem Sorunu
S İrvan
Medya ve Kültür 1, 73-86, 2000
282000
Dış politika ve basın: Türk basınındaki dış politika haberlerinin gündem belirleme yaklaşımı açısından çözümlenmesi
S İrvan
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 1997
211997
Kıbrıslı Türk Gazetecilerin Mesleki ve Etik Değerleri
S İrvan
172006
Eleştirel yaklaşımlarda izleyici araştırmaları: bir yöntem olarak alımlama çözümlemesi
S İrvan
İlef Yıllık 94, 205-223, 1994
171994
Medya, etik ve hukuk
S İrvan, R Duran, F İlkiz, S Alankuş
İPS İletişim Vakfi, 2003
152003
Kadın ve popüler kültür
S İrvan, M Binark
Ark, 1995
151995
Normatif Kuram Olarak Barış Gazeteciliği: Önermeler ve Engeller
S İrvan
Uygun Adım Medya-Bir Bilinç Körleşmesi İçinde, 2008
112008
Türkiye’de basının askeri darbelere yaklaşımı
S İrvan
İÜ, İletişim Fakültesi Dergisi, 2002
112002
Medya ve demokrasi
S İrvan
Yeni Türkiye 2 (12), 730-735, 1996
101996
Barış gazeteciliği
S İrvan
Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetesi “Çağdaş”, Eylül-Ekim, 2004
92004
Medya etiki ve meşrûluk sınırları
S İrvan
Birikim Derg, Ocak 112, 61-68, 1999
91999
Araştırmacı gazetecilik: Kavramsal bir değerlendirme
S İrvan
Etkileşim 1 (2), 70-95, 2018
82018
Radyo Televizyon Yasası ve Yayın İlkeleri
S İrvan
İletişim, GÜ İLEF Yayınları 99 (1), 263-267, 1999
81999
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20