Erdem Erdoğdu
Erdem Erdoğdu
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi
anadolu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Trends in distance education research: A content analysis of journals 2009-2013
A Bozkurt, E Akgun-Ozbek, S Yilmazel, E Erdogdu, H Ucar, E Guler, ...
International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (1 …, 2015
3272015
Açık ve uzaktan öğrenme kapsamında etkileşimli ekitaplar: etkileşim, teknoloji, üretim boyutu ve örnekleri
E Erdoğdu
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (3), 88-114, 2016
82016
Ağ günlüklerinin kurumsal düzeyde kullanılması
E Erdoğdu, M Kesim
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırma Dergisi 1 (2), 8-23, 2015
62015
Açık ve Uzaktan Öğrenme Sisteminde Karekod Kullanımı: Açıköğretim Ders Kitapları Örneği
A Bozkurt, A Karadeniz, E Erdoğdu
AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology 9 (30), 2018
52018
The Active participation of subject matter experts in ecourse production: A case study from Anadolu University open education system
A Altunoğlu, C Güler, E Erdoğdu, İA Menderis, U Keskin, A Beylik
European Journal of Open Education and E-learning Studies, 2018
22018
Dijital yayıncılık ve dijital yayıncılık araçları
S Gümüş, A Bozkurt, E Erdoğdu
Web Yayıncılığı, 2017
22017
Öğretmenlerin demografik özellikleri, öz-yeterlik algıları ve deneyimleri ile çevrim-içi yetiştirme etkinliklerini tamamlama oranları arasındaki ilişki: Samsun ili örneği
E Erdoğdu
Anadolu Üniversitesi, 2007
22007
Uzaktan eğitim ve dijital kitaplar
A Bozkurt, E Üzümcü, E Erdoğdu, S Gümüş
Dijital Kitap Teknolojisi: Terminolojiden Pedagojiye, 93-113, 2019
12019
Açık ve Uzaktan Öğrenme için Bir Etkileşim Çerçevesi: Öğrenme Çıktıları, Motivasyon, Memnuniyet, Algı
AT KUMTEPE, E ATASOY, K Özlem, U Serap, GD DİNÇER, E ERDOĞDU, ...
AJIT-e 10 (36), 7, 2019
2019
An Interaction Framework for Open and Distance Learning: Learning Outcomes, Motivation, Satisfaction, and Perception
AT Kumtepe, E Atasoy, Ö Kaya, S Uğur, D Dinçer, E Erdoğdu, CH Aydın
Online Academic Journal of Information Technology (AJIT-e) 10 (36), 7-26, 2019
2019
An analysis of the interactivity capacity of cloud-based ebook environments for open and distance learning
E Erdogdu, M Kesim
Proceedings of EDULEARN17 Conference 3rd-5th July 2017, Barcelona, Spain …, 2017
2017
Uygulamada içerik yönetim sistemleri
E Erdoğdu
İçerik Yönetim Sistemleri, 193-222, 2017
2017
Öğrenme yönetim sistemlerinde içerik organizasyonu
E Erdoğdu
Öğrenme Yönetim Sistemleri, 140-177, 2017
2017
Öğrenme biçimleri nedir, ne değildir? Açık ve uzaktan öğrenmede öğrenme biçimleri
E Erdoğdu
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Bireysel Farklılıklar, 73-105, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14