Bayram Sevinç
Bayram Sevinç
KTÜ Sosyoloji
Verified email at ktu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
YİĞİT VE SİLAHLI ADAM DİYALEKTİĞİNDE KILIÇ İMGESİ.
B Sevinç
Electronic Turkish Studies 8 (6), 2013
152013
Hıristiyan olan Türkler ve Türk misyonerler
B Sevinç
İz Yayıncılık, 2006
112006
Ontolojik Mekân Siyasası ve Mabet
B Sevinç
Turkish Culture & Haci Bektas Veli Research Quarterly, 2013
82013
Dinî grupların hafıza zinciri olarak vaazın araçsallığı: Kotku ve Gülen örneği
B Sevinç
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 53 (2), 121-146, 2012
62012
Bir öteki yaratmak
B Sevinç
Toplum Bilimleri Dergisi 4 (7), 177-194, 2010
52010
Türkiye Bağlamında Dinlerarası İlişkiler ve Süreç Yapıları
B Sevinç
Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE, 2009
52009
Yaşam Tarzı, Kuşaklararası Gıda Tüketim Kalıpları Farklılaşması Ve Gastromilliyetçilik: Trabzon Örneği
B SEVİNÇ
Journal of International Social Research 12 (62), 2019
42019
Türkiye’de Dinî Rekabet ve Spritüel Özün Seküler Form Üzerinden Mücadelesi: Sahaja Yoga Örneği
B Sevinç
Trabzon İlahiyat Dergisi 1 (1), 105-158, 2014
32014
Simgesel Mekân Tüketimi Ve Yeni Kamusal Alanlarda Toplumsallık: Fatih At Pazarı Örneğ
B Sevinç
JASSS 6 (4), 2013
32013
Saf Hakikat Arayışı Olarak Temhis
B Sevinç
Trabzon İlahiyat Dergisi 4 (1), 7-42, 2017
22017
Trabzonluluk Kimliği: Bir Şehrin Ruhu
B Sevinç
22014
Kimlik Mülteciliği: Bir Kesinlik Arayışı Zemini Olarak YDH'ler
B Sevinç
Journal of International Social Research 6 (26), 2013
22013
Mortality from esophagectomy for esophageal cancer across low, middle, and high-income countries: An international cohort study
SK Kamarajah, D Nepogodiev, A Bekele, I Cecconello, RPT Evans, ...
European Journal of Surgical Oncology 47 (6), 1481-1488, 2021
2021
FELAKET DÖNEMLERİNDE DENEYİM MİMARİSİ, ANLAM-KRİZİ VE ISTIRAPLARI DİNÎ REFERANSLARLA ANLAMLANDIRMA.
B SEVİNÇ
Journal of Divinity Faculty of Hitit University 19 (2), 2020
2020
A Possible Victim of the Influenza Outbreak Max Weber's Theodicy Theory and Its Current Value in The Context of the Covid-19 Outbreak
B SEVİNÇ
2020
EXPERIENCE ARCHITECTURE IN DISASTER TIMES, MEANING-CRISIS, AND EXPLANATION OF SUFFERING WITH RELIGIOUS REFERENCES
B SEVİNÇ
2020
Uluslararası Ekonomi ve Kültürlerarası Etkileşim Diyalektiğinde Arap Turist Anlatısını Çerçeveleyen Söylemler: Trabzon Örneği
B Sevinç
Gaziantep University Journal of Social Sciences 18 (4), 2019
2019
Terör Endüstrisi, Din ve Şiddet
B Sevinç
2019
Dijital Aktivizm ve Sosyal Hareket Ekseninde Anti-Kapitalist Müslümanlar Grubu
B Sevinç
2017
Religious Rivalry in the Network Society
B Sevinç
http://iassr2.org/rs/006.pdf, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20