Takip et
Serkan Şahin
Serkan Şahin
ahievran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kütahya Ağızören Hitit iskeletlerinin paleoantropolojik analizi ve Tunç Çağı Anadolu halkları arasındaki yeri
A Açıkkol, H Yılmaz, İ Baykara, S Şahin
A. Ü, DTCF, Antropoloji Dergisi, sf, 1-27, 2003
212003
yılı Van ili Neojen ve Pleistosen dönemleri yüzey araştırması
İ Baykara, B Dinçer, S Şahin, E Koç, D Silibolatlaz-Baykara, İ Özer, ...
Araştırma Sonuçları Toplantısı 33 (2), 539-552, 2014
192014
PINARKENT ROMA DÖNEMİ İSKELETLERİNİN PALEOANTROPOLOJİK ANALİZİ
S Şahin, Z Özbulut, İ Özer, M Sağır, E Güleç
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 57-70, 2015
162015
Gürgürbaba Tepesi: Alt ve Orta Paleolitik Dönem Buluntu Yerleri, Erciş-Van
İ Baykara, B Dinçer, S Şahin
Anadolu Araştırmaları, 76-104, 2018
122018
Havuzdere Ortaçağ iskeletlerinin paleoantropolojik analizi
İ Özer, M Sağır, BK Özer, A Karatufan, S Şahin
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 47-57, 2016
122016
Dilkaya (Orta Çağ) insanlarının sağlık yapısı
S ŞAHİN
Antropoloji, 50-71, 2019
92019
Çanakkale İlinde Paleolitik dönem insan izleri
İ Özer, M Sağır, İ Baykara, B Dinçer, BK Özer, S Şahin, E Eren, A Özdemir
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 58 (1), 99-116, 2018
82018
Havuzdere iskeletlerinin paleoantropolojik analizi: Burun dişi örnekleri
İ ÖZER, M Sağır, A Karatufan, S Şahin
TC Kültür ve Turizm Bakanlığı 31. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 85-92, 2016
82016
Late acheulean lithic assemblages from locality 010 at Gürgürbaba Hill (Eastern Anatolia)
İ Baykara, MA Sarıkaya, S Şahin, B Dinçer, E Ünal
European Journal of Archaeology 25 (3), 289-308, 2022
72022
Dilkaya toplumunun sağlık sorunları
S Şahin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
72016
Gürgürbaba Tepesi (Erciş, Van) Paleolitik Çağ Araştırmaları
İ Baykara, B Dinçer, S Şahin
Colloquium Anatolicum 17 (1), 161-188, 2018
62018
Batı Anadolu’da fosil insan araştırmaları: bulgular, yayılım ve problemler
İ Özer, M Sağır, İ Baykara, B Dinçer, S Şahin
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (47), 1-25, 2017
42017
Anadolu'da İlk Modernler Üçağızlı Mağarası İnsanları
E Güleç, İ Özer, M Sağır, İ Baykara, Ş Şahin, A Açıkkol Yıldırım, ...
32014
Geç Miyosen Çorakyerler (Çankırı, Anadolu) Proboscidea Faunası
S Sahin
M. Sc. thesis, Ankara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Turkey, 2005
32005
2019 Yılı Malatya İli Yüzey Araştırması
S Şahin
ARAS TÜRKİYE ESKİ YAKIN DOĞU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2 (2), 6, 2020
22020
Dilkaya Toplumunun Sağlık Sorunları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
S ŞAHİN
Doktora Tezi, Ankara, 2016
22016
Comparison of cephalometric measurements of living subjects and ancient skulls in Anatolia
S Akbulut, SN Karadeniz, ES Kursun Cakmak, S Bayrak, S Sahin, ...
12020
Ağlayan Ağaç insanlarının paleopatolojik analizi
S Şahin
Antropoloji, 1-15, 2023
2023
BATI ANADOLU’DA FOSİL İNSAN ARAŞTIRMALARI: BULGULAR, YAYILIM VE PROBLEMLER
MSİBB DİNÇER, S ŞAHİN
The Journal of Academic Social Science 47 (47), 1-25, 2019
2019
Gürgürbaba Hill: Lower and Middle Paleolithic Sites, Erciş-Van
B İsmail, D Berkay, Ş Serkan
Anatolian Research, 76-104, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20