Follow
EMRE EKİNCİ
EMRE EKİNCİ
Yozgat Bozok Üniversitesi
Verified email at bozok.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Devrimden günümüze fransiz siyasal sisteminin evrimi
E Ekinci
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 149-172, 2016
192016
Hizmet Sunumundan Hukukilik Boyutuna: 6360 Sayılı Kanuna Ait Akademik Eleştiriler
E EKİNCİ
Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 3 (1), 89-115, 2020
52020
Atatürk Döneminde Türkiye'de Milli Eğitim ve İdeoloji
E Ekinci
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
52013
Yeni Büyükşehir Modelinde Temsil, Katılım ve Hizmet Kalitesi
E Ekinci
22020
6360 Sayılı Kanun'un Temsil ve Hizmet Kalitesi Yönünden Kapatılan Belde Belediyelerine Etkisi ve Vatandaşın Algısı: Hatay İli Örneği
E Ekinci
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
12020
İklim Değişikliğinin Kırsal Alanlara Etkisinin Muhtarlar Üzerinden Değerlendirilmesi: Yozgat Köyleri Örneğinde
E Ekinci, F Ökde
Afet ve Risk Dergisi 4 (2), 300-318, 2021
2021
Türkiye’de Çevre Yönetimi ve Merkez Taşkilatlanmasının Dönüşümü
E Ekinci
Teori ve Uygulamada Kamu Yönetimi ve Siyaset Alanında Yaşanan Bilimsel …, 2021
2021
of Article
E EKİNCİ
2020
Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Yeni Büyükşehir Modelinde Kırsal Mahallelerin Değerlendirilmesi
E Ekinci
Kent Akademisi Dergisi 13 (4), 771-784, 2020
2020
Uluslararası Göç Sorununun Çözümünde Kamu Yönetimi Eğitiminin Önemi
H Yaylı, E Ekinci
Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 11) Bildiri Kitabı, 1624-1636, 2017
2017
Mesleki Yükseköğrenimde Sosyal Güvenlik Programları ve Kariyer Olanakları
E EKİNCİ
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11