Takip et
Hilmi Demir
Hilmi Demir
TOBB ETU, TEPAV
tepav.org.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Delil ve istidlalin mantıki yapısı-İlk dönem sunni kelam örneği
H Demir
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
782012
Selefiler ve Selefi Hareketi, IŞİD Ne Kadar Sünni’dir
H Demir
Özel Rapor 21, 2014
192014
Ehl-i Sünnetin Reislerinden İmam-ı Mâtürîdî
HTM Demir
Ankara: Ay Yayıncılık, 2017
182017
Gülen örgütü. Ezoterik bir kült cemaatin radikalleşmesi
H Demir
Ay Yayıncılık, 2017
172017
Radikal Selefi Hareketler ve Terör Örgütleri: Kavram ve Teorik Çerçeve
H Demir
TEPAV, Şubat, 7, 2016
132016
Mit Kozmos ve Akıl–Zerdüştlük, Maniheizm, Hıristiyan Gnostikler ve İslam
H Demir
Sarkaç Yayınları, Ankara, 2011
122011
Kelam Düşünce Tarihinde Yaygın Bir Hatanın Tashihi (İn'ikâs-ı Edille) ve Mütekaddimin Kelamı ile Mantık İlişkisi Üzerine Bir Eleştiri
H Demir
Dinî Araştırmalar 10 (29), 79-114, 2007
112007
Yabancı Savaşçılar ve Homegrown Teröristler
H Demir
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 1 (11), 2015
102015
Tedvin Dönemi ve Anlamın Kökeni
D Hilmi
Dini Araştırmalar 1 (2), 137-164, 1998
10*1998
Nedir Bu Selefilik
H Demir
Türkiye Gazetesi 24, 2018
72018
Ezoterik Radikal Bir Nifak Hareketi Olarak FETÖ
H Demir
Diyanet Aylık Dergi S 313, 2017
72017
Radikalleşme Süreçlerinde İdeoloji ve İtikadi İdeolojinin Rolü Üzerine
H Demir
Ortadoğu 80, 11-13, 2017
62017
Ehli Sünnetin Kurucu Öznesi Ebu Hanifi Adil Toplumun Temelleri
H Demir
Anadolu Ay Yayınları, 2022
52022
Orta Asya’dan Ortadoğu’ya gidenler dönünce
H Demir, HR Yılmaz
AlJAzeera Türk 9, 2017
52017
Şiddeti Anlamada Engel Bir Söylem: Ortodoks Yöntem ve Hâricilik Ruhu
D Hilmi
Dini Araştırmalar 5 (15), 65-88, 2013
5*2013
İmam Mâtürîdî’nin Gnostik Akımlarla Mücadelesi
H Demir
Mâtürîdî’nin Düşünce Dünyası, 2011
52011
Nakşibendilik selefileşiyor mu?
H Demir
21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, 2014
32014
Mit Akıl ve Kozmos
H Demir
Sarkaç, Ankara, 2008
2*2008
Gülenist Kültte Kadın İmgesi
H Demir
KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi 6 (1), 23-50, 2020
2020
Bir Kült Cemaati Olarak FETÖ ve Grup Kimligi Insası
D Hilmi
15 Temmuz Geçmis ve Gelecek, Bölüm adı, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20