Hilmi Demir
Hilmi Demir
hitit.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Delil ve istidlalin mantıki yapısı-İlk dönem sünni kelam örneği
H Demir
İstanbul: İsam Yayınları, 2012
282012
Ehl-i Sünnetin Reislerinden İmam-ı Mâtürîdî
HTM Demir
Ankara: Ay Yayıncılık, 2017
72017
Radikal Selefi Hareketler ve Terör Örgütleri: Kavram ve Teorik Çerçeve
H Demir
TEPAV, Şubat, 7, 2016
72016
Selefiler ve Selefi Hareketi: IŞİD Ne Kadar Sünni’dir, 21
H Demir
Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Raporu, 2014
72014
‘Ezoterik Radikal Bir Nifak Hareketi Olarak FETÖ
H Demir
Diyanet Aylık Dergi S 313, 2017
52017
Kelam Düşünce Tarihinde Yaygın Bir Hatanın Tashihi (İn'ikâs-ı Edille) ve Mütekaddimin Kelamı ile Mantık İlişkisi Üzerine Bir Eleştiri
H Demir
Dinî Araştırmalar 10 (29), 79-114, 2007
42007
Gülen örgütü. Ezoterik bir kült cemaatin radikalleşmesi
H Demir
Ay Yayıncılık, 2017
32017
Nakşibendilik selefileşiyor mu?
H Demir
21 Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, 2014
32014
Mit Kozmos ve Akıl–Zerdüştlük, Maniheizm, Hıristiyan Gnostikler ve İslam
H Demir
Sarkaç Yayınları, Ankara, 2011
32011
İmam Mâtürîdî’nin Gnostik Akımlarla Mücadelesi
H Demir
Mâtürîdî’nin Düşünce Dünyası, 2011
22011
Mit Akıl ve Kozmos
H Demir
Sarkaç, Ankara, 2008
22008
Şiddeti Anlamada Engel Bir Söylem Ortodoks Yöntem ve Hâricilik Ruhu
H Demir
Dini Araştırmalar 5 (15), 2003
12003
Bir Kült Cemaati Olarak FETÖ ve Grup Kimligi Insası
D Hilmi
15 Temmuz Geçmis ve Gelecek, Bölüm adı, 2019
2019
Imam Mâtürîdî, Bâtınîlik ve Gnostik Akımlar
D Hilmi
Imam Mâtürîdî’nin Izdüşümü,, 2019
2019
Radicalization of Syrian Immigrants: Risks and Opportunities
http://www.tepav.org.tr/en/haberler/s/4383, 2018
2018
Answers to Misconceptions - What is Sunnism and what it is not
http://www.tepav.org.tr/en/blog/s/6330, 2018
2018
السلفية في تركيا: تحديات الانتشار في مجتمع متصوف= Salafism in Turkey: The Challenges of Spreading in a Sufi Society
قدورة، عماد
Siyāsāt ʻArabīyah 155 (5334), 1-12, 2017
2017
Turkey is losing its natural resistance against ISIS
http://www.tepav.org.tr/en/blog/s/5606, 2016
2016
The Islamic State's Plan for Turkey
HDS Koru
War on the Rocks, https://warontherocks.com/2016/01/the-islamic-states-plans …, 2016
2016
Radical Salafi Movements and Terrorist Organizations: Conceptual and Theoretical Framework
H Demir
http://www.tepav.org.tr/en/haberler/s/4042, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20