Follow
Anıl Akçağlayan
Anıl Akçağlayan
Verified email at politics.ankara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Inflation targeting and the exchange rate: Does it matter in Turkey?
I Civcir, A Akçağlayan
Journal of Policy Modeling 32 (3), 339-354, 2010
912010
Türkiye’de kamu harcamaları ve gelirleri: Nedensellik ilişkisi üzerine bir araştırma
A Akçağlayan, M Kayıran
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 5 (2), 129-146, 2010
652010
Türkiye'de Cari Islemler Açiginin Sürdürülebilirligi/Sustainability of Current Account Deficit in Turkey
S Açikgöz, A Akçaglayan
Ege Akademik Bakis 14 (1), 83, 2014
272014
Para Krizleri
A Akçağlayan
Iktisat Isletme ve Finans 20 (230), 110-123, 2005
232005
The impacts of oil price shocks in Turkey: sectoral evidence from the FAVAR approach
U Akkoç, A Akçağlayan, G Kargın Akkoç
Economic Change and Restructuring 54, 1147-1171, 2021
112021
Tüketim dalgalanmaları ve cari işlemler dengesi: Türkiye deneyimi, 1987-2003
A Akçağlayan
Iktisat isletme ve Finans 21 (242), 34-45, 2006
102006
2001 Krizi ve Sonrasında Uygulanan Para Politikasının Döviz Kuru Üzerindeki Etkisi
A Akçağlayan
8. Türkiye Ekonometri ve Đstatistik Kongresi, 2007
92007
2001 Krizinde Uygulanan Faiz Politikasının Döviz Kuru Üzerindeki Etkisi
A Akçağlayan
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1 …, 2008
72008
Türkiye’de Cari Açık, Büyüme, Kur ve Sermaye Hareketleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi
A Akçağlayan
EY International Congress on Economics II (EYC2015), November 5-6, 2015 …, 2015
62015
Döviz Kuru Şoklarının Para Politikası Üzerindeki Asimetrik Etkileri: Türkiye Örneği
A Akçağlayan, S Gemicioğlu
Maliye Dergisi 178, 1-18, 2020
52020
PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMİN TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ FİYATLARINA ASİMETRİK GEÇİŞKENLİĞİ
A Akçağlayan, S Gemicioğlu
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 18 (1), 59-77, 2022
32022
Ham petrol fiyatlarından gıda fiyatlarına asimetrik geçişkenlik: Türkiye örneği
A Akçağlayan
Bankacılar Dergisi 118, 18-30, 2021
32021
The Asymmetric Impacts of Oil Prices and Selected Macroeconomic Variables on Stock Markets: The Case of Turkey
A AKÇAĞLAYAN, SE Tuzcu
Sosyoekonomi 31 (55), 125-149, 2023
12023
Asymmetric Effects of Monetary Policy: Evidence from Turkey
A AKÇAĞLAYAN
QUANTITATIVE APPROACHES TO CURRENT ISSUES IN ECONOMICS, 23, 2020
2020
The Effect of Monetary Policy on an Emerging Market Economy: Evidence from Turkey1
A Akçağlayan, A Ertuğrul
Monetary Policy, Trade and Convergence: The Case of Transition Economies 2, 29, 2009
2009
Tartışma Metinleri
A AKÇAĞLAYAN, F DÖNMEZ
2006
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ İLE PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
A AKÇAĞLAYAN
PARA TEORİSİ DERS İÇERİĞİ (2009-2010)
A Akçağlayan
MATEMATİK II, İktisat Bölümü, 2009-2010, Bahar
A Akçağlayan, D İçeriği
Türkiye’de Döviz Kurunun Cari İşlemler Üzerindeki Asimetrik Etkisi: NARDL Modeli Bulguları
A AKÇAĞLAYAN
20. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20